Kvalitetssäkring och kontrollDen rättskemiska laboratorieverksamheten är sedan 1996 ackrediterad enligt den internationella standarden ISO/IEC 17025. Det innebär att Swedac, ett oberoende statligt organ, bedömt att laboratoriet innehar erforderlig kompetens. Ackrediteringen är ett signum för kvalitetsnivån i verksamheten. Genom återkommande kvalitetskontroll, granskning, tillsyn och förbättring av analysmetoder bedrivs ett arbete med systematisk kvalitetssäkring inom verksamheten.


Ansvarig för denna sida: Carolina Birath Karlsson


Uppdaterad: 2016-03-29

Skriv ut