RiskutredningarLivstidsdömda som avtjänat tio år av sitt fängelsestraff kan sedan den 1 november 2006 ansöka vid tingsrätten i Örebro om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff.

Tidigare avgjordes sådana ärenden enbart av regeringen - så kallade nådeärenden. Ett av de underlag som tingsrätten använder sig av vid sitt beslut är en bedömning av risken för återfall i brottslighet, utfärdad av Rättsmedicinalverket.

Riskutredningarna genomförs i en liknande team-modell som de rättspsykiatriska undersökningarna.

Rättsmedicinalverket har fastställt närmare riktlinjer för riskutredningar inför 
prövning av omvandling av fängelse på livstid.


Uppdaterad: 2016-03-31

Skriv ut