Patrik Backgård 
God kontakt med den undersökte är en nödvändighet 

 

Patrik Backgård

Psykologiska test kan ofta likna sällskapsspel. När patienter kommer till psykologen Patrik Backgårds tjänsterum för att testas är stämningen oftast avspänd och förväntansfull.

Patrik Backgård är psykolog i ett utredningsteam på rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm. Teamet ska bedöma svårighetsgraden på psykiska störningar och ställa diagnos på människor som är åtalade för allvarliga våldsbrott. Slutsatserna i utredningen kan få en avgörande betydelse för en kommande dom, och för personens framtid.


Utifrån kan byggnaden som ligger i Huddinge verka karg, med vitmålade galler som spärrar alla fönster och en vakt vid den låsta ingången.

– Men för personer som kommer hit från häkten är tillvaron på avdelningen ändå ovanligt fri. Eget rum med dusch och toalett. De får umgås med andra, delta i arbetsterapi, säger Patrik Backgård.

När en intagen får tid hos psykologen Backgård är det oftast för att genomgå någon typ av testning. Personen blir ledsagad från avdelningen till våningen ovanför där Patrik Backgård har sitt arbetsrum, i samma korridor som andra psykologer, kuratorer och läkare.

Även om Patrik Backgård inte kan erbjuda någon egentlig terapi under de få veckor som utredningen pågår, så känner han ett ansvar mot både patienten och uppdragsgivaren, en svensk domstol.

– Bedömningen ska bli så bra som möjligt. Idag kan vi upptäcka autistiska störningar som Aspergers syndrom, vilket är ett funktionshinder. Våra utredningar kan i många fall innehålla rekommendationer om behandling, berättar Patrik Backgård.


För andra kan utredningen innebära att de kan bli dömda till vård istället för fängelse. Personer som undersöks kan frestas att överdriva eller dölja sina symtom. Undersökarna är uppmärksamma på den aspekten.  

– Det är mycket svårt att ljuga och manipulera ett helt team. Vi har tillgång till så mycket bakgrundsinformation om personerna. Dessutom observeras de dygnet runt på vår avdelning under utredningstiden. Om den undersökte ger sitt tillstånd får teamet också kontakta anhöriga för att få en mer fullständig bild. Alla undersökta får också ta del av utredningsresultatet. Det färdiga utlåtandet lämnas till domstolen.

– Utmaningen i mitt jobb är att använda de terapeutiska kunskaperna för att skapa en god kontakt med patienten. Personen ska kunna berätta så öppet och så bra som han förmår, även om han står mitt i en personlig kris, säger Patrik Backgård.

Enheter för rättspsykiatriska utredningar finns i Stockholm och Göteborg med tillsammans drygt 30 platser och cirka 160 medarbetare. 


Uppdaterad: 2017-01-02

Skriv ut