En anställd berättarMalin Forsman, kemist med utbildning inom forensisk vetenskap, arbetar på Rättskemi med håranalyser. Arbetet består mestadels av rutinarbete och till en viss del metodutveckling. Malin är också koordinator i de olika forskningsprojekt som emellanåt bedrivs parallellt med rutinarbetet.

- Det roligaste med forskningsprojekten är att jag som koordinator får vara delaktig i studiens alla delar från start till mål, det vill säga från det att kontakten med försökspersonerna etableras till själva försöket och det efterföljande analysarbetet och rapportskrivningen säger Malin Forsman.

På håranalyssidan tas prover emot från exempelvis polisen, sjukvården, rättspsykiatrin och rättsmedicin. Arbetet inleds med att segmentera inkomna hårprover inför screeningen. De prover som blir positiva i screeninganalysen segmenteras i mindre och fler segment samt tvättas inför den eller de verifikationsanalyser som är aktuella.

- Då och då kommer det in hårprover som kräver lite mer handpåläggning, exempelvis drogningsärenden där vi inte alltid vet vilken substans vi ska leta efter. Med den senaste analystekniken LC/MS-TOF (masspektrometri-time of flight), som finns på Rättsmedicinalverket och som vi använder i den inledande screeningen, kan vi söka förutsättninglöst i en stor analytdatabas.

Om vi hittar en analyt som matchar det vi funnit i hårprovet kan vi gå vidare med att utveckla en lämplig analysmetod för just det ämnet. Den här typen av ärenden kräver att vi jobbar ganska intensivt under en begränsad period eftersom de kräver en snabbare handläggningstid än normalt, berättar Malin Forsman.

Medarbetarna på rättskemi deltar återkommande i kurser och konferenser för att hålla sig ajour med utveckling och förfinande av nya och befintliga analystekniker. Omvärldsbevakning inom kunskapområdet är viktigt tex att hålla sig uppdaterad på nya rön inom missbruk av läkemedel- och narkotika. Utöver detta anordnas återkommande interna seminarieserier på avdelningen för rättskemi och rättsgenetik, där externa föreläsare bjuds in för att tala om aktuella ämnen som berör avdelningens verksamhet. Malin Forsman har själv deltagit i ett antal internationella konferenser och även fått chansen att presentera arbeten som utförts av den s.k.”hårgruppen” på rättskemi.

- Det roligaste med jobbet är att arbetet växlar mellan forskning och rutinarbete. Det gör att arbetet blir friare, mer flexibelt och utmanande, säger Malin Forsman.
 

 


Ansvarig för denna sida: Carolina Birath Karlsson


Uppdaterad: 2016-10-03

Skriv ut