En anställd berättarBirgitta Eriksson

Birgitta Eriksson är biolog, med genetik som inriktning. Hon arbetar som handläggare på avdelningen för rättsgenetik och rättkemi med uppgift att granska provresultat och färdigställa svarsprotokoll.

- Här arbetar vi nära våra uppdragsgivare vilket ger en extra
dimension som jag uppskattar. Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att utföra släktskapsundersökningar. Självklart kan det vara påfrestande att gå och vänta på besked, och det händer att personer ringer till oss och frågar hur det går med analyserna berättar Birgitta Eriksson.

Som biolog inom rättsgenetik får man en väldigt konkret tillämpning
av sin utbildning, säger Birgitta. Många metoder som används är vanligt förekommande på andra laboratorier och kopplingen till våra olika ärenden gör arbetet på avdelningen för rättsgenetik och rättskemi speciellt. I en viss typ av ärenden kan man behöva ta hänsyn till att en nära släkting till den utpekade mannen kan vara far till barnet och då krävs det fler analyser och dessutom beräkningar på sannolikheten för alternativt släktskap mellan mannen och barnet.

- Vi som arbetar som handläggare gör bedömningar om de analyser
som gjorts är tillräckliga för att kunna fastställa det släktskap som uppdragsgivaren frågat om. Vi kontrollerar alla uppgifter och färdigställer protokollet. När en undersökning är färdig skickas ett protokoll till beställaren. Oftast är det en socialförvaltning, men i ungefär sex-sju procent av fallen är beställaren en privatperson, berättar Birgitta Eriksson.

Handläggningstiden har krympt drastiskt under de senaste åren, vilket bland annat beror på tillgängligheten till mer lätthanterliga provtagningsmetoder. Med moderna provtagningskit kan socialsekreterare nu själva utföra provtagningen genom topsning av munslemhinnan hos personen som ärendet gäller. En annan orsak till att handläggningstiderna har minskat är förbättrade analystekniker.

- Alla handläggare inom rättsgenetik arbetar med samtliga typer av ärenden. Vi ingår i en telefongrupp tillsammans med två administrativa assistenter som hjälps åt att svara på frågor från dem som ringer till oss. En del av handläggarna bedriver även forskning och då rör det projekt som har anknytning till och kan utveckla vår rutinverksamhet. Detta gör att arbetet blir mer stimulerande för oss alla.

 


Ansvarig för denna sida: Kerstin Montelius


Uppdaterad: 2016-10-03

Skriv ut