Publikationer
Miniatyr av RMV-rapport 2011:2Kvalitetsarbete inom svensk rättsmedicin i en internationell jämförelse

 

Rapporten belyser kvalitetsarbetet inom svensk rättsmedicin i form av kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och forskning samt jämför kvalitet med andra länder. (RMV-rapport 2011:2 Omfång 274 sidor Utgiven: 2011)

Hämta rapporten i pdf-form, 1 519 kB (kort sammanfattning på engelskaMiniatyr av rapporten Den svenska rättsmedicinens utvecklingDen svenska rättsmedicinens utveckling - historik, nuläge och framtid

 

Rapporten belyser de juridiska och organisatoriska förhållanden som rättsmedicinen länge levde under och som formade verksamheten fram till 1980-talet med fokus på de förändringar som genomfördes under 1990-talets första år. Den tar även upp en del av den rättskemiska och rättsodontologiska verksamheten samt rättsmedicinens roll i det brotts-, skade- och sjukdomsförebyggande arbetet. ( RMV-rapport 1997:1 Omfång: 194 sidor Utgiven: 1997)


Miniatyr av rapporten Alcohol-related Mortality in SwedenAlcohol-related Mortality in Sweden

 

En ingående analys av den alkoholrelaterade dödligheten I Sverige. Undersökningarna redovisar i detalj vad man i dag vet om alkoholens betydelse för dödligheten på grund av olycksfall, självmord och mord/dråp. Även alkoholens eventuella positiva effekter när det gäller bl.a. hjärtsjukdom diskuteras. Text på engelska med sammanfattning på svenska. (RMV-rapport 2001:3 Omfång: 212 sidor Utgiven: 2001)


 

Miniatyr av rapporten Fatalities Due to Use or Misuse of Painkillers Fatalities Due to Use or Misuse of Painkillers

 

Rapporten är på engelska. I ett flertal värktabletter ingår den smärtstillande substansen dextropropoxifen. Av rapporten (som tidigare publicerats på svenska med titeln Dödsfall genom bruk och missbruk av värktabletter) framgår att under perioden 1992-1996 avled ca 200 personer per år efter att ha intagit substansen.
(RMV-rapport 2001:1 Omfång: 70 sidor Utgiven: 2001)


Miniatyr av rapporten Dödsfall genom bruk och missbruk av värktabletterDödsfall genom bruk och missbruk av värktabletter

 

I ett flertal värktabletter ingår den smärtstillande substansen dextropropoxifen. Av rapporten framgår att under perioden 1992-96 avled ca 200 personer per år efter att ha intagit substansen. (Finns även på engelska.) (RMV-rapport 1999:1 Omfång: 64 sidor Utgiven: 1999)


 

Uppdaterad av Adriana Lejonrike


Uppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut