Rättspsykiatriskt team. Foto: Mark Olson


RättspsykiatriRättspsykiatrin kan spela en viktig roll för människor som väntar på en dom. Ett utlåtande från Rättsmedicinalverket får ofta avgörande betydelse för om domstolen dömer den som begått ett brott till fängelse eller till påföljden rättspsykiatrisk vård.

När en domstol finner en person skyldig till ett brott som straffas med fängelse, är personens psykiska tillstånd vid brottet en nyckelfråga. Lagen säger nämligen att den som har en allvarlig psykisk störning vid brottstillfället kan få påföljden rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Sedan 1 juli 2008 får dock fängelse dömas ut även till personer med allvarlig psykisk störning, om det finns synnerliga skäl.

För att kunna ta ställning i det enskilda fallet kan domstolen tidigt i processen begära en så kallad § 7-undersökning. Det är en oftast timslång utredning som utförs av en psykiater och som visar om en rättspsykiatrisk undersökning behövs. Varje år görs cirka 1700 sådana § 7-undersökningar.

En rättspsykiatrisk undersökning genomförs av ett team som består av läkare (rättspsykiater), psykolog, socialutredare (socionom) och omvårdnadspersonal. För en häktad person tar undersökningen fyra veckor och sex veckor för den som är på fri fot.

Cirka 550 personer genomgår en rättspsykiatrisk undersökning varje år. Knappt 300 av dessa överlämnas till rättspsykiatrisk vård. Misstankarna rör oftast våldsbrott, mordbrand eller sexualbrott, 90 procent av de misstänkta är män.

Sedan 2006 kan en livstidsdömd som avtjänat tio år av sitt straff ansöka om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Tidigare avgjordes sådana ärenden enbart av regeringen och kallades nådeärenden. Ansökan lämnas till tingsrätten i Örebro. Ett av de underlag som tingsrätten använder sig av vid sitt beslut är en så kallad riskbedömning – Rättsmedicinalverkets bedömning av risken för att den sökande återfaller i brottslighet.

Riskutredningarna genomförs i en liknande team-modell som Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningar. En riskutredning genomförs i normalfall inom sex veckor.


Uppdaterad: 2015-05-29

Skriv ut