Sökresultat för åldersbedömningar

 • Kontakt medicinska åldersbedömningar

  Telefon: 010-483 49 93 Telefontid vardagar kl. 09.00-11.00. Det går även bra att mejla till aldersbedomning@rmv.se och om du behöver komma i kontakt med myndigheten kan du vända dig till växeln 010-483 41 00
  E-post: aldersbedomning@rmv.se 

 • Förtydligande om medicinska åldersbedömningar

  Nyhet
  2018-01-12

  Medicinska åldersbedömningar har diskuterats under många år och under de senaste månaderna återigen mycket intensivt i media. Rättsmedicinalverket uppfattar att diskussionen handlar om många olika aspekter och frågeställningar på samma gång. Rättsmedicinalverkets ambition är att använda de bästa metoderna givet regeringens uppdrag. Det går inte att föra en relevant diskussion om Rättsmedicinalverkets nuvarande system för medicinska åldersbedömningar om vi väljer att bortse från de förutsättningar som uppdraget innebär. Rättsmedicinalverket vill med denna text förtydliga dessa förutsättningar i syfte att skapa en mer nyanserad bild i den rådande diskussionen

 • Mottagningar och regioner – medicinska åldersbedömningar

  Sida
  2017-04-04

  Om var den som ska genomgå en medicinska åldersbedömning kan göra undersökningar

 • Metoder för medicinska åldersbedömningar

  Sida
  2017-03-09

  Våra medicinska åldersbedömningar bygger på en sammantagen bedömning av resultatet från två undersökningar: tandmognadsbedömning och skelettmognadsbedömnin

 • Medicinska åldersbedömningar i asylärenden

  Sida
  2017-01-31

  I asylärenden är åldern en avgörande faktor om någon räknas som barn eller vuxen. Vi gör medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket

 • Medicinska åldersbedömningar i brottmål

  Sida
  2017-01-31

  Rättsmedicinalverket gör medicinska åldersbedömningar inom ramen för brottmålsprocessen på uppdrag av bland annat åklagare och polis

 • Antalet medicinska åldersbedömningar minskar

  Nyhet
  2018-11-29

  Antalet medicinska åldersbedömningar i asylärenden som Rättsmedicinalverket utför har minskat kraftigt under 2018

 • Medicinska åldersbedömningar

  Sida
  2017-01-31

  RMV har fått i uppdrag av regeringen att göra medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Vi gör även medicinska åldersbedömningar i brottmålsprocesser

 • Rättsmedicinalverket svarar på Smers skrivelse om åldersbedömningar

  Nyhet
  2019-03-22

  RMV har av Justitiedepartementet ombetts att yttra sig över Statens Medicinsk-etiska råds (Smer) skrivelse om medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

 • Start för medicinska åldersbedömningar

  Nyhet
  2017-03-08

  Under nästa vecka startar Rättsmedicinalverket sin verksamhet med medicinska åldersbedömningar i asylärenden på uppdrag av Migrationsverket. De första veckorna kommer vi att hantera ett begränsat antal ärenden. Antalet ärenden kommer sedan att stegvis öka under de närmaste månaderna

 • För dig som god man – medicinska åldersbedömningar

  Sida
  2017-01-26

  Rättsmedicinalverket gör medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Här kan du som god man eller annan ställföreträdare läsa mer om hur det går till

 • För dig som asylsökande – medicinska åldersbedömningar

  Sida
  2017-01-26

  Rättsmedicinalverket gör medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Här kan du som asylsökande hitta mer information om hur det går till

 • Ny studie problematiserar frågan om medicinska åldersbedömningar men tillför ingen ny kunskap

  Nyhet
  2018-11-01

  Rättsmedicinalverket följer noga den vetenskapliga utvecklingen kring medicinsk åldersbedömning och eftersträvar en transparens kring våra metodval. Eftersom den här vetenskapliga artikeln har lyfts fram i media vill vi nu kommentera den

 • Medicinska åldersbedömningar

  Sida
  2017-02-06

  Läs om Rättsmedicinalverkets roll vid medicinska åldersbedömningar och ta del av riktad information till dig som arbetar på Migrationsverket

 • Medicinska åldersbedömningar

  Sida
  2017-01-26

  Om medicinska åldersbedömningar för dig som är asylsökande och god man eller annan ställföreträdare

 • Beslut om leverantörer för medicinska åldersbedömningar

  Nyhet
  2017-01-26

  Rättsmedicinalverket har fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen om underlag för medicinska åldersbedömningar. Resultatet av upphandlingen innebär att det finns möjlighet att genomgå både magnetkameraundersökning av knäled och röntgenundersökning av visdomständer i samtliga sex geografiska regioner som upphandlingen har delats in i

 • Månadsstatistik - medicinska åldersbedömningar

  Nyhet
  2017-08-01

  Nu har Sverige för första gången ett system för medicinska åldersbedömningar i asylprocessen. Rättsmedicinalverket har uppdraget och ansvaret för metodval och utförande. Här kan du ta del av statistik från den första tiden med det nya systemet

 • Förtydligande om medicinska åldersbedömningar

  Nyhet
  2017-11-15

  I en artikel i SvD den 13 november framförs att RMV:s metod innehåller flera möjliga felkällor och tveksamheter. Vi vill med anledning av det göra en del förtydliganden

 • Medicinska åldersbedömningar - statistik till och med 31 augusti

  Nyhet
  2017-09-04

  Rättsmedicinalverket har sedan i mitten av mars utfört medicinska åldersbedömningar i asylärenden. Här presenterar vi statistiken till och med 31 augusti

 • Klargörande om medicinska åldersbedömningar i asylärenden

  Nyhet
  2018-12-14

  Rättsmedicinalverket ger svar på några vanliga frågor om medicinska åldersbedömningar

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.