Alla nyheter

 • Psykolog Anahid Khaneie vid rättspsykiatrin i Göteborg

  ”En rättspsykiatrisk undersökning är ett lagarbete”

  2017-09-28

  Som psykolog vid Rättsmedicinalverket är Anahid Khaneie med och utreder om vissa kriminella personer har en allvarlig psykisk störning. Det handlar om de undersökningar som är kärnan i den utredande rättspsykiatrin.

 • Rättsmedicinalverket välkomnar översyn av användandet av rättsintyg

  2017-09-21

  Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att utvärdera användningen av rättsintyg. Rättsmedicinalverket, som har huvudansvaret för utfärdande av rättsintyg, har de senaste åren sett en minskning av inhämtandet av rättsintyg från polis och åklagare.

 • Michael Lindroth arbetar som omvårdnadspersonal på den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Göteborg.

  Empati är omvårdnadspersonalens viktigaste egenskap

  2017-09-21

  Michael Lindroth arbetar som omvårdnadspersonal vid rättspsykiatrin i Göteborg. Läs om hans erfarenheter och upplevelser i en djupintervju med honom. Se även filmen där han bland annat slår hål på den stora myten om hans yrkesroll.

 • Samtal på rättspsykiatrisk undersökningsenhet

  Vi söker en kravanalytiker inom IT med systemförvaltaransvar

  2017-09-13

  Låter det spännande att vara en del av Sveriges enda expertmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättsgenetik och rättskemi? Rättsmedicinalverket är inne i en positiv utvecklingsfas och därför söker vi nu två kravanalytiker med systemförvaltaransvar till huvudkontoret i centrala Stockholm.

 • Rättsmedicinalverkets kvalitetsarbete är en viktig del i verksamheten

  2017-09-11

  Att Rättsmedicinalverkets verksamhet bedrivs opartiskt och med högsta kvalitet är ytterst viktigt. För att säkerställa detta utförs systematiskt både externa och interna kvalitetsrevisioner. Verksamheten är ackrediterat och arbetet med kvalitet är ständigt pågående.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.