Alla nyheter

 • Ann Lemne

  Ann Lemne, ny tf generaldirektör för RMV

  2018-02-15

  Regeringen har idag utsett Ann Lemne till tf generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

 • Utvecklad blodanalys kan lösa fler narkotikabrott

  2018-02-15

  Rättsmedicinalverkets nya analysmetod för blodscreening ger polisen möjlighet att upptäcka fler narkotikabrott. Med metoden kan fler droger hittas i mindre koncentration blod.

 • Marianne Kristiansson, professor och överläkare i rättspsykiatri, expert på våldsbejakande extremism.

  "Bristfälliga kunskaper om våldsbejakande extremism"

  2018-02-08

  Personer bakom våldsamma terrordåd är svåra att upptäcka i tid. Överläkaren och professorn Marianne Kristiansson vid Rättsmedicinalverket menar att psykiatrin måste vara observant kring patienter som uppfylls av våldstankar.

 • Shilan Caman

  Forskaren Shilan Caman utreder våld i nära relationer

  2018-01-23

  Forskaren och beteendevetaren Shilan Camans arbete har gett henne ett nytt uppdrag. Regeringen har uppmärksammat hennes forskning om mäns våld mot kvinnor. Shilan kommer att delta i en utredning för att bekämpa samhällsproblemet våld i nära relationer.

 • Ungdomar i samtal.

  Hög samstämmighet i Rättsmedicinalverkets bedömningar

  2018-01-18

  Pressmeddelande: En kvalitetsgranskning av bedömningen av knäleden hos ensamkommande asylsökande visar på en hög samstämmighet i bedömningarna. Två specialister i barnradiologi har granskat MR-bilderna i 209 ärenden där knäleden bedömts vara mogen. I 187 av 209 ärenden, 89,5 procent, är Rättsmedicinalverkets leverantörer och sakkunniga radiologer eniga i sin bedömning.

  - Det är ett väntat resultat som gör att vi kan utesluta något systemfel i våra metoder, säger Elias Palm, överläkare i rättsmedicin på Rättsmedicinalverket.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.