Alla nyheter

 • Veronica Forsberg och Tobias Johansson vävnadsdonation rättsmedicinsk assistent tillvaratagande

  Rättsmedicinalverket behöver få stöd för vävnadstransplantation

  2019-06-24

  Rättsmedicinalverket står för cirka 25 procent av all vävnad förmedlad för transplantation. Myndigheten tillvaratar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat.

 • Första avsnittet av Rättsmedicinalverkets podd

  2019-06-11

  Avsnitt ett, av podden, Döden hjärnan och kemisten, handlar om tungt kriminella med psykisk ohälsa. Specialistläkaren Niklas Långström berättar om tecknen som visar sig tidigt i livet, för en människa i riskzonen att bli kriminell.

 • Ny broschyr om rättsintyg

  2019-06-05

  Rättsmedicinalverket (RMV) har sedan 2006 huvudansvaret i Sverige för att utfärda rättsintyg. Rättsintyg är ett viktigt underlag både i förundersökningen och vid en eventuell rättegång. Den här broschyren vänder sig till polis och åklagare och berättar bland annat om hur man beställer rättsintyg.

 • Årligt toxikologimöte på RMV i Linköping

  2019-05-28

  Varje år har Nordens alla toxikologer möjlighet att träffas och diskutera och försöka lösa svåra frågor inom sitt vetenskapsområde. I år var träffen 9-11 maj och platsen var Linköping på Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi.

 • Nya platser öppnas för att klara fler rättspsykiatriska undersökningar

  2019-05-20

  Antalet rättspsykiatriska undersökningar ökar kraftigt och därför måste Rättsmedicinalverket (RMV) nu öppna nya platser. Antalet rättspsykiatriska undersökningar (RPU) ökade under 2018 med 16 procent och ökningen har fortsatt under inledningen av 2019.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.