Alla nyheter

 • Rättsmedicinalverket på Drogfokus

  2018-10-23

  Rättsmedicinalverket var medarrangör och medverkade som utställare och föreläsare när Drogfokus, en nationell konferens om droger och alkohol, arrangerades i Uppsala 17-18 oktober.

 • Rättsmedicinalverket medverkade i Brottsjournalen

  2018-10-17

  Två medarbetare från Rättsmedicinalverket medverkade i TV4:s Brottsjournalen i ett inslag om nätdroger.

 • Veronica Forsberg och Tobias Johansson vävnadsdonation rättsmedicinsk assistent tillvaratagande

  Rättsmedicinalverket viktigt för patienter som väntar på vävnadstransplantation

  2018-10-09

  Rättsmedicinalverket står för cirka 25 procent av all vävnad förmedlad för transplantation. Myndigheten tillvaratar nästan all vävnad för transplantationer av hörselben och hud och andelen tillvaratagna hornhinnor och hjärtklaffar har ökat.

  -Med ett tydligt uppdrag från regeringen skulle vi kunna öka vårt bidrag till vävnadsdonationer, säger Lars Werkström, generaldirektör för Rättsmedicinalverket.

 • Rättskemi

  Minskat antal dödsfall med nätdroger

  2018-09-28

  Under 2017 var det rekordmånga dödsfall orsakade av nätdrogen cyklopropylfentanyl och andra varianter av läkemedlet fentanyl. Den trenden verkar bruten, antalet fall har minskat dramatiskt.

 • Rättsmedicinalverket gör att enkla brott kan utredas snabbare

  2018-09-27

  Rättsmedicinalverket deltar tillsammans med Polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet i ett försöksprojekt för att snabbare kunna lagföra enklare brott. Resultatet är lyckat. I vissa fall av enklare brott har genomsnittstiden från brott till dom minskat från 22 veckor till 2-6 veckor.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.