Alla nyheter

 • Rättsmedicinalverket på Socionomdagarna

  2019-11-25

  För femte året i rad medverkade Rättsmedicinalverket på Socionomdagarna på Älvsjömässan i Stockholm. Förutom en monter där besökarna kunde ställa frågor så medverkade experter från myndigheten i tre seminarier

 • Stort intresse för rättsläkarens arbete

  2019-11-22

  Numera är det inte ovanligt att våra rättsläkare framträder i TV och berättar vad arbetet med rättsmedicinska undersökningar innebär. Det finns ett stort intresse från allmänheten att få inblick i vår roll i rättsprocessen och för arbetet som rättsläkare.

 • Talande webb på rmv.se

  2019-11-08

  Cirka 25 procent av den svenska befolkningen har läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om personer med dyslexi, men även personer med annat modersmål än svenska, synsvaga och äldre.

 • närbild på ett ansikte och ett par ögon

  Vävnadstransplantation räddar liv och höjer livskvaliteten

  2019-11-04

  I dag börjar donationsveckan som är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation. Cirka 25 procent av alla vävnadsdonationer i Sverige kommer från någon av Rättsmedicinalverkets sex rättsmedicinska enheter.

 • rättsmedicinalverkets logotyp på glasdörr

  Ändrade öppettider på fredag 1 nov

  2019-10-28

  Nu på fredag 1 november stänger växeln kl. 12.00.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.