Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Medarbetare på rättsgenetiska laboratoriet, faderskapstest och moderskapstest.
Rättsgenetik genomför bland annat faderskapstest och moderskapstest. Foto: JKF PHOTO
mer

DNA-tester för privatpersoner

Som privatperson kan du beställa olika typer av DNA-tester av oss. På den här sidan beskriver vi hur DNA-test, det vill säga DNA-utredning, fungerar och hur du gör en beställning. Här kan du hitta information om vilka delar av gener, kromosomer och DNA som ingår i en undersökning Och här finns även mer för dig som är med i en utredning baserat i DNA-test, till exempel ett faderskapstest, som är beställd av socialtjänsten.

På länkarna nedan kan du läsa mer om varje DNA-test och hur du beställer.

Så går det till

Som första steg behöver du göra en anmälan för privatpersoner via en blankett som skickas in till oss på vår enhet för rättsgenetik. Eventuellt kan du även behöva komplettera med en blankett för samtycke samt fullmakt från vårdnadshavare. Du kan läsa mer om hur du går tillväga på respektive länk ovan. När vi tagit emot din anmälan får du en bekräftelse hemskickad. Personerna som deltar i utredningen, som i till exempel ett faderskapstest, lämnar sedan DNA-prov som skickas in till oss. Analyserna tar cirka två veckor efter att sista prov har inkommit. Vi kan mot begäran skicka svaret med REK för att garantera att endast den personen som har beställt utredningen kan hämta ut brevet. I samband med det skickar vi faktura på kostnaden.

Lämna prov för test

Alla våra undersökningar baseras på DNA. Det innebär att du och de övriga personerna som deltar i utredningen behöver lämna ett DNA-prov. Oftast räcker det med munskrapsprov vilket innebär att du gnuggar en munskrapspinne mot insidan av kinden. Det är enkelt och gör inte ont.

Om utredningen ska vara juridiskt giltig måste du lämna prov på vårdcentral eller annat provtagningsställe i din hemkommun. I fall där utredningen ska vara juridiskt giltig måste en opartisk tjänsteman, till exempel vårdpersonal, alltid ta provet. Personal på provtagningsstället ansvarar för att skicka in provet, tillsammans med ett intyg, till oss. Du ansvarar själv för att ringa och boka tid för provtagning.

Beroende på vilken typ av test kan provtagningen se olika ut. I vissa fall kan du ta DNA-provet hemma. Provtagningskit kan beställas kostnadsfritt från oss på 010-483 43 00 eller via e-post faderskap@rmv.se. I länken nedan hittar du instruktioner för hur du tar ett munskrapsprov samt var det ska skickas.

Om utredningen ska vara juridiskt giltig måste du lämna prov på vårdcentral eller annat provtagningsställe i din hemkommun. I sådana fall måste en opartisk tjänsteman, till exempel vårdpersonal, alltid ta provet. Personal på provtagningsstället ansvarar för att skicka in provet, tillsammans med ett intyg, till oss. Du ansvarar själv för att ringa och boka tid för provtagning.

Du kan också lämna ett blodprov. Detta måste du lämna på vårdcentral eller annat provtagningsställe i din hemkommun.

Kromosomer, gener och DNA – vad undersöks i ett DNA-test?

Varje cell i vår kropp, utom de röda blodkropparna, har en kärna som innehåller våra kromosomer. De flesta människor har 23 kromosompar, sammanlagt 46 kromosomer. Kromosomerna är uppbyggda av långa trådar DNA som rullat ihop sig enligt ett specifikt mönster. DNA:t, är vårt genetiska arv, hälften från mor och hälften från far. Vissa delar av DNA:t utgörs av gener som uttrycks som egenskaper som till exempel ögonfärg, hårfärg och allt annat som gör oss till människor. Andra delar av DNA:t och kromosomerna har andra funktioner och är helt anonyma, de ger inte upphov till några egenskaper alls. Det är just de delarna av vårt DNA som vi undersöker vid faderskaps-, moderskaps- och släktärenden . Det gör vi därför att de är tekniskt bra att analysera och ger ett individuellt DNA-avtryck som just bara den personen har. Samtidigt kan man se vilken del som kommer från mor och vilken del som kommer från far.

Pris för DNA-test

Varje ärende har en registreringsavgift och därefter tillkommer en avgift för varje deltagande person.

Prislista för rättsgenetiska analyser

Hur säkert är resultatet?

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid rättsgenetik mycket hög säkerhet. Våra utredningar ger trygga svar med en säkerhet på 99,99% eller högre.

För dig som lämnat prov på begäran från socialtjänst, domstol eller annan myndighet

Om du har lämnat DNA-prov på uppdrag av en myndighet, till exempel i en faderskapsutredning via socialtjänsten, skickas provsvaret till den som har beställt utredningen. En sådan utredning kostar inget för de som är med i utredningen och är även gratis för socialtjänst och för domstol.

Vanliga frågor och svar

Kan ni göra en faderskapstest utan att mamman deltar i undersökningen?
Ja, det går bra men om modern är vårdnadshavare så måste hon ge sitt tillstånd till att barnet är med i undersökningen. Undersökningen blir mer informativ om modern är med, men ofta räcker det med man och barn.

Måste alla personer i ärendet ta prov samtidigt?
Nej, det går bra att de som är med i samma ärende tar prov var och när det passar dem bäst.

Måste det vara samma sorts prov för alla personer i ärendet, blodprov eller munskrapspinnar?
Nej, det går bra att det finns olika provtyper i samma ärende. Resultaten blir lika säkra med båda provtyperna.

Vilka dagar kan man skicka provet till er på rättsgenetik?
Det går bra att skicka prov till oss vilken dag som helst i veckan.

Om provet inte hinner med dagens posthämtning, hur ska jag förvara det under natten/helgen?
Munskrapsprov ska förvaras i rumstemperatur.

Kan man skicka prov från andra länder?
Provet är väldigt hållbart så det går bra att skicka det till oss från andra länder. Vi har provtagningsintyg på olika språk som vi tillhandahåller.