mer

Forskargruppledare

Forskningsarbetet på Rättsmedicinalverket leds med hjälp av ett antal nyckelpersoner som bland annat fungerar som forskargruppledare. 

En del av den forskning som forskargruppledarna och deras forskargrupper arbetar med hittar du under aktuell forskning.

Johan Ahlner
Johan Ahlner

Johan Ahlner

Överläkare vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgentik och rättskemi
Gästprofessor, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet

Forskningsfält

 • Värdering och kvalitetssäkring av toxikologiska analysdata från rättsmedicinsk obduktionsverksamhet
 • Läkemedelsepidemiologi, exempelvis droger och trafik

Kontakt: johan.ahlner@rmv.se


 

Peter Andiné
Peter Andiné

Peter Andiné

Överläkare vid Rättsmedicinalverkets undersökningsenhet för rättspsykiatri i Göteborg
Docent och universitetslektor i rättspsykiatri, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Centrum för etik, juridik och mental hälsa, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Forskningsfält

Tre områden av särskilt fokus:

 • Aggressivt antisocialt beteende hos rättspsykiatriska patientgrupper.
 • Neurobiologiska mekanismer bakom disinhibition och våld.
 • Neurolaw, uppsåt, insikt och ansvar vid våldsbrott.

Kontakt: peter.andine@rmv.se


 

Henrik Druid
Henrik Druid Foto: Ulf Sirborn

Henrik Druid

Rättsläkare vid Rättsmedicinalverkets enhet för rättsmedicin i Linköping
Professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska institutet

Forskningsfält

Rättsmedicin, Toxikologi, Cellbiologi

Kontakt: henrik.druid@rmv.se, 070-6027141
http://ki.se/en/onkpat/henrik-druids-group


 

Anders Eriksson
Anders Eriksson

Anders Eriksson

Överläkare i rättsmedicin vid Rättsmedicinalverkets enhet för rättsmedicin i Umeå
Professor i rättsmedicin, vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering/rättsmedicin, Umeå universitet

Forskningsfält

Skadeanalys och skadeprevention

Kontakt: anders.eriksson@rmv.se


 

Henrik Gréen
Henrik Gréen

Henrik Gréen

Ansvarig för forskning och utveckling rättsgenetik vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi
Docent, Institutionen för medicin och hälsa, Medicinska fakulteten, Linköpings universitet

Forskningsfält

Tre områden av särskilt fokus:

 • Farmakogenetikens betydelse för droginducerad toxicitet
 • Nya psykoaktiva substanser
 • Plötslig hjärtdöd och nästa generations sekvensering

Kontakt: henrik.green@rmv.se


 

Marianne Kristiansson
Marianne Kristiansson

Marianne Kristiansson

Överläkare och avdelningschef vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Stockholm
Adjungerad professor, forskargruppsledare och programområdesansvarig, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet

Forskningsfält

Social neurovetenskap, riskbedömning, datorbaserad interaktiv simulering samt lagstiftning

Kontakt: marianne.kristiansson@rmv.se, 070-858 32 91, 010-4834545, 072-5989413

Forskargrupp: http://ki.se/cns/marianne-kristianssons-forskargrupp

Presentation av Marianne Kristiansson: http://orcid.org/0000-0002-9448-7643


 

Robert Kronstrand
Robert Kronstrand

Robert Kronstrand

Forsknings- och utvecklingsstrateg, vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättsgenetik och rättskemi
Docent i forensisk toxikologi, Linköpings universitet

Forskningsfält

Forensisk toxikologi

Kontakt: robert.kronstrand@rmv.se


Thomas Nilsson
Thomas Nilsson

Thomas Nilsson

Psykolog vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Göteborg
Universitetslektor, Centrum för etik, juridik och mental hälsa & Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Sektionen för Neurokemi och Psykiatri vid avdelningen för Rättspsykiatri, Göteborgs universitet

Forskningsfält

Fem områden av särskilt fokus:

 • Uppföljningsstudier av olika forensiska grupper med avseende på återfall i brott och faktorer relaterade till återfall i brott
 • Betydelsen av personlighetsdrag med särskilt fokus på karaktärsmognad med avseende på olika uttryck för antisocialt beteende liksom på återfallsbenägenhet
 • Samband mellan psykisk störning, brott och offer
 • Våld i nära relation
 • Rättslig prövning av rättspsykiatrisk vård – erfarenheter, upplevelser och reaktioner hos patienter

Kontakt: thomas.nilsson@rmv.se

Presentation av Thomas Nilsson på svenska

Presentation of Thomas Nilsson in english

 


Andreas Tillmar
Andreas Tillmar. Foto: Edis Potori

Andreas Tillmar

Teknisk molekylärbiolog, Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi
Docent i forensisk genetik, Linköpings Universitet

Forskningsfält

Forensisk genetik med fokus på familjegenetik/släktskapsundersökningar

Kontakt: andreas.tillmar@rmv.se


 

Ingemar Thiblin
Ingemar Thiblin

Ingemar Thiblin

Överläkare vid Rättsmedicinalverkets enhet för rättsmedicin i Uppsala
Professor, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet

Forskningsfält

Tre områden av särskilt fokus:

 • Diagnostik av spädbarnsmisshandel
 • Drogrelaterad död; epidemiologi och diagnostik
 • Kvantifiering av skador vid homicid

Kontakt: ingemar.thiblin@rmv.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.