Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättskemi-daniel lindstedt-biolog på laboratorieenheten linköping
Daniel Lindstedt. Foto: John Henzlert
mer

Daniel Lindstedt, biolog inom rättskemi

Att använda samma metod varje gång ett specifikt ämne ska spåras i ett laboratorium är helt nödvändigt. En tillförlitlig och pålitlig metod ger alltid ett säkert svar. Daniel Lindstedt ser till att Rättsmedicinalverket har rätt metoder för att analysera läkemedel och droger.


Daniel Lindstedt sitter i sitt kontorsrum och går igenom staplar och diagram i ett dokument. Hans dagar börjar ofta med att godkänna data från rättskemiska analyser som gått över natten. Daniel kontrollerar att alla fastställda kvalitetskriterier är uppfyllda.

– Det gäller att vara metodisk och ha analytisk förmåga i det här jobbet. Man måste kunna arbeta igenom allt lugnt och försiktigt, blir något fel måste jag gå tillbaka stegvis för att hitta orsaken, säger Daniel Lindstedt.

Resultaten lägger han in i Rättsmedicinalverkets labbsystem där ärendet sammanställs och slutligen granskas av en handläggare innan svaret rapporteras till uppdragsgivaren.

Den rättskemiska laboratorieenheten i Linköping utför varje år över 700 000 analyser till olika uppdragsgivare, till exempel polis, kriminalvård och rättsmedicinska enheter. Daniel Lindstedt arbetar mest med obduktionsärenden där analyserna bland annat kan spåra läkemedel och droger hos avlidna.

– Vi utför bland annat analyser på uppdrag av rättsläkare där våra svar kan bidra till att fastställa dödsorsak i rättsmedicinska ärenden. Det kan till exempel handla om ett misstänkt självmord, eller att någon inte har tagit ett läkemedel som den ska. I slutändan ger det polis och åklagare underlag i deras utredningsarbete.

Daniel arbetar både i labb och på kontor. Foto: John Henzlert

Stort antal olika läkemedel och droger analyseras

Det finns behov av att analysera ett stort antal läkemedel och droger i Rättsmedicinalverkets rättskemiska laboratorium. För att kunna avgöra i vilken koncentration en viss substans finns i ett prov, skapas en metod där flera liknande läkemedel eller droger kan analyseras samtidigt.

– Min främsta arbetsuppgift är att utveckla och förvalta en del av de metoder vi har för att analysera olika läkemedel och droger. En metod beskriver hur vi jobbar hela vägen från att prover iordningställs till att analysinstrumentet levererar resultat.

– För att ta fram en metod följer vi ett standardiserat protokoll. Jag läser vetenskapliga artiklar och söker efter om någon annan har tagit fram en liknande metod tidigare. När metoden är utvecklad vidtar en gedigen valideringsfas där vi säkerställer att metoden håller god kvalitet innan den kan tas i bruk. Hela processen kan ta tre till fyra månader.

Specialanalyser används för vissa preparat

Förutom att utveckla metoder för rutinanalyser arbetar Daniel med specialanalyser, det kan gälla till exempel fentanylanaloger eller andra nya nätdroger.

– Det handlar om specifika preparat där vi inte hinner ta fram en fullständigt validerad rutinmetod.

Daniel kan märka när ett visst preparat förekommer oftare. När de dödliga fentanylanalogerna kom under 2017 var han en av de första att komma i kontakt med det.

– När en ny drog börjar förekomma mer frekvent så lyfter vi det för diskussion med andra myndigheter som vi samarbetar med. Där är Rättsmedicinalverket en av flera aktörer som spelar en viktig roll i processen kring eventuell narkotikaklassning.

Alltid varit intresserad av biologi

Daniel Lindstedt gick på biologiprogrammet på Linköpings universitet och började på Rättsmedicinalverket år 2002.

– Jag har varit här i 16 år och älskar det jag gör. Jag tycker om att lösa problem. Det är en skön känsla när allt stämmer och metoderna blir bra för alla. Både för de som vill ha ett svar och dem som ska jobba med metoden.

Foto: John Henzlert

Analysinstrument levererar resultat

Daniel går ut i labbet iklädd vit rock för att visa hur han förbereder prover för analys vid ett av alla analysinstrument som finns att tillgå. Det är ett högt bakgrundsljud i rummet och det visar sig att det som låter är ett instrument som kallas LC-MS/MS. Daniel förklarar processen, där en molekyl slås sönder i mindre fragment. Resultatet visar exakt vilket preparat och vilken koncentration det handlar om.

– Det är en viss skillnad i arbetet från när jag började här. Då krävdes fler moment och upparbetningen före en analys tog mycket längre tid. Analysinstrumenten har också utvecklats och blivit säkrare. Om det förut tog 20-30 min per prov för att få resultat som var komplexa att tyda, tar det idag 2-10 min och ger resultat som är enklare att bearbeta.

Många olika arbetsuppgifter

Tillbaka på kontoret sitter Daniel och planerar sina kommande arbetsuppgifter. Finns de referenssubstanser som behövs hemma? Vilka kontroller och kalibreringar behöver göras i närtid? Metodbeskrivningar kan behöva justeras och instrument ska underhållas. Kanske behöver någon specialanalys av en sedan tidigare okänd substans göras följande dag?

– Mitt mål är att fortsätta utvecklas här på Rättsmedicinalverket. Nya metoder och ny teknik kommer ständigt. Stora fördelen är att man aldrig blir fullärd, det kommer alltid nya saker. Jobbet är som bäst den där dagen när man har löst något problem i labbet och sedan cyklar hem en solig eftermiddag.