Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Sara Öster, ST-läkare på rättspsykiatrin i Göteborg
Som psykiater på väg att bli specialist i rättspsykiatri är jag intresserad av att arbeta med frågor om det mänskliga psyket och vad som driver våra handlingar. Samtidigt vill jag bidra till ett rättssäkert samhälle. På Rättsmedicinalverket får jag göra både och.
mer

Sara vill knäcka gåtan om det mänskliga beteendet

Sara Öster blev tidigt nyfiken på det mänskliga beteendet och hur vårt psyke speglas i våra handlingar. Hon är nybliven specialist i  rättspsykiatri och arbetar med rättspsykiatriska utredningar som svarar på om en gärningsperson har en allvarlig psykisk störning.

– Man kan säga att jag lägger ett pussel som visar en persons levnadssituation och psykiska tillstånd, både vid gärningen och vid själva undersökningen.

Sara Öster arbetar i den utredande rättspsykiatrin, den del av rättspsykiatrin som Rättsmedicinalverket ansvarar för och som jobbar på uppdrag av domstolar.

Vad är det viktigaste som en rättspsykiater gör?

– Det är att leda rättspsykiatriska undersökningar som är en utredning av personer som av domstolen bedöms ha begått ett allvarligt brott. Utredningen syftar till att ge domstolen vägledning i frågan om gärningspersonen har en allvarlig psykisk störning eller inte.

En allvarlig psykisk störning kan till exempel vara en svår psykossjukdom eller allvarlig autism. En sådan person ska i första hand inte dömas till fängelse utan få rättspsykiatrisk vård.

– Jag träffar både de intagna som är häktade och de som är misstänkta gärningspersoner men som inte är häktade. Utredningsteamet samtalar upprepade gånger med den som utreds. Men man samlar också in information som sjukvårdsjournaler och handlingar från myndigheter som, polisen, Kriminalvården och socialtjänsten.

Sara Öster, ST-läkare på rättspsykiatrin i Göteborg

Som specialist i rättspsykiatri har man tre huvudsakliga uppgifter, att leda rättspsykiatriska undersökningar och riskutredningar samt att göra §7-undersökningar.

– Det är många olika delar som ger en helhetsbild av en persons liv och leverne. Man känner sig faktiskt lite som en detektiv när man pusslar sig fram till hur undersökningspersonen har levt fram tills att den begick allvarliga brottsliga handlingar.

En rättspsykiater har ytterligare två huvudsakliga uppgifter. En är att göra så kallade §7-undersökningar. Det är en sorts screeningundersökning som tar cirka en timme. Resultatet blir en rekommendation till domstolen om en misstänkt gärningsperson även bör genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Den tredje huvuduppgiften för en rättspsykiater är att tillsammans med ett team göra riskbedömningar i ärenden där livstidsdömda ansöker om att få sitt straff tidsbestämt.

Förklara varför ditt arbete gör skillnad?

– Vi lever som tur är i ett rättssamhälle med den juridiska principen att människor med allvarlig psykisk störning bör få vård och inte fängelse. Mitt arbete hjälper till att upprätthålla den principen. På Rättsmedicinalverket bidrar vi till att rättspsykiatriska vården ges till rätt personer.

Det mänskliga psyket är det mest spännande som finns

När bestämde du dig för att satsa mot att blir specialist i rättspsykiatri?

– När jag som tonåring läste Johan Cullbergs bok, Kris och utveckling. Den fick mig att börja fundera över mänskligt beteende, helt enkelt orsakerna till varför vi är som vi är och varför vi gör som vi gör. Det tycker jag faktiskt är det mest spännande som finns.

– Att jag senare ville gå vidare till rättspsykiatrin upptäckte jag under min specialistutbildning till psykiater. Då var jag placerad på den rättspsykiatriska mottagningen i Huddinge. Det var en fantastisk arbetsplats, med lika fantastisk personal, en jättebra handledare och spännande patienter. Där och då bestämde jag mig för att jag skulle bli rättspsykiater.

Hur hamnade du på Rättsmedicinalverket?

– Jag fick höra att Rättsmedicinalverket i Göteborg var en bra arbetsplats. Vid det tillfället bodde jag dessutom i Trollhättan som inte ligger allt för långt från Göteborg. Jag visste också att tidigare läkarkollegor i Stockholm hade gått vidare till Rättsmedicinalverkets enhet där. Jag fick höra om deras spännande forskningsprojekt om bland annat psykopati. På RMV finns vissa möjligheter att använda en del av arbetstiden till att forska. Allt det sammantaget fick mig att prova och söka tjänst här i Göteborg och det har jag inte ångrat.

Vad är din roll som rättspsykiater i en rättspsykiatrisk undersökning?

– Jag är som sagt undersökningsansvarig och teamledare vilket innefattar att sammanställa uppgifterna från teamets olika kompetenser. Förutom mig själv som specialistläkare ingår en forensisk socialutredare som sammanfattar livshistorien och bedömer den psykosociala funktionsförmågan hos den som undersöks. I klarspråk handlar det om förmågan att interagera med människor och fungera i samhället. Socialutredaren tittar bland annat på om personen kan sköta sin hygien, behålla en bostad, behålla ett jobb, ha familj och vänner. Sedan har vi psykologen i teamet som testar en persons personlighet och kognitiva och intellektuella funktioner som till exempel begåvningsnivå. Dessutom ingår omvårdnadspersonal som observerar hur personen fungerar på avdelningen i kontakten med andra intagna och personal.

Vad omfattas i det ansvar du har som rättspsykiater?

– Jag som läkare gör den slutgiltiga rättspsykiatriska bedömningen om bland annat allvarlig psykisk störning och vårdbehov. Som läkare är man även medicinskt vårdansvarig för de som är häktade och därför vistas på någon av Rättsmedicinalverkets båda undersökningsenheter.

Vad ger samtal med intagna som du inte kan läsa dig till i handlingar?

– En psykiatrisk bedömning handlar om hur en person är och beter sig. För en psykiater är ett samtal mellan fyra ögon helt nödvändigt för att med kvalitet bedöma en persons psykiska tillstånd och karaktär. Jag letar efter symtom på psykisk sjukdom. Jag lyssnar på vad personen berättar om de brott som den är åtalad för och jag jämför med polisens förundersökning. Jag stämmer även av uppgifter jag har i till exempel vårdjournaler med vad som sägs under våra samtal. Undersökningen handlar även om hur personen mår nu och inte bara tidigare och vid gärningstillfället. Måendet vid samtalet går inte att läsa sig till i journaler.

Beskriv dina känslor för ditt yrke och ditt arbete.

– Jag kan känna stolthet över att jag bidrar till att upprätthålla den civiliserade principen att den med allvarlig psykisk störning inte ska få fängelse. Jag trivs bra och tycker att det är extra fint att jobba för staten.

Kan du rekommendera andra läkare att välja rättspsykiatri som sin specialitet?

– Det kan jag verkligen göra, det är omväxlande och spännande jobb med möjligheter till fortbildning, forskning, flexibla anställningsvillkor, stor frihet att själv lägga upp sitt arbete och möjligheten att få göra skillnad för samhället i stort. Här finns läkare i olika åldrar som till exempel ST-läkare som är över 55 år och vi har även unga läkare som kommer hit direkt efter psykiatrispecialiseringen. 

– Rättsmedicinalverket är dessutom en expertmyndighet så vi får ofta åka på konferenser, kurser och utbildningar för att uppdatera våra kunskaper.

Finns det någon myt om ditt yrke eller yrkeskår som du kan slå hål på?

– Det finns en myt inom läkarkåren om att man i rättspsykiatrin kan tappa sin kliniska kompetens för att man bara träffar den del av populationen som har begått brott. Men jag vill påstå att det är tvärtom. Jag är en mycket bättre kliniker idag än tidigare.

Hur kommer det sig?

– Jag följer långa kliniska förlopp i bland annat patientjournaler och ser vad det har lett fram till i de samtal jag har med den som utreds. Det ger en unik möjlighet att förstå varför personen befinner sig i den livssituation de är i. Vi ser symtom på obehandlade psykiatriska sjukdomstillstånd som är relativt sällsynta i den vanliga psykiatrin.

Vilken är den vanligaste frågan du får om ditt yrke?

– Det är nog om jag är rädd på jobbet eftersom jag bland annat träffar personer som har begått grova våldsbrott. Men jag är mindre rädd här än jag skulle vara på vilken akutmottagning som helst. Här sitter säkerhetstänket i ryggraden på all personal. Det gör att vi faktiskt har väldigt få incidenter.