Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Shilan, doktorand
Foto: John Henzlert
mer

Shilan Caman, forskare

Shilan Caman är forskare vid Rättsmedicinalverkets avdelning för rättspsykiatri. Hennes forskning är inriktad mot att bättre förstå våldsamma gärningspersoners drivkrafter och motiv.

Majoriteten av de partnerrelaterade fallen där en man är gärningsperson sker inom hemmets fyra väggar, under substanspåverkan, i samband med en konflikt om separation och ofta med en kökskniv som vapen.

Särdrag präglar gärningsmän bakom dödligt partnervåld

Shilan Camans forskning visar att de som dödar sin livspartner bär på egenskaper och har en bakgrund som särskiljer dem från gärningspersoner bakom övrigt dödligt våld.

Säkerheten på den rättspsykiatriska avdelningen i Stockholm är av modernt snitt. Högt sittande blankmörka kameralinser är riktade mot samlingsutrymmen, korridorer och entréer. I receptionen måste besökare lämna ifrån sig kameror och mobiltelefoner.

Shilan Caman är jetlagad efter sin återkomst från en konferensresa till New York. Men det märks inte då hon leder vägen från receptionen mot den del av byggnaden där hon och hennes kollegor arbetar. Hon slår sig ner vid långbordet i ett mötesrum. Samlat men engagerat, berättar hon om sin tjänst som doktorand vid Karolinska Institutet, centrum för psykiatriforskning, samt vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenhet i Stockholm.

Shilans forskning är inriktad mot att bättre förstå våldsamma gärningspersoners drivkrafter och motiv. I en studie, publicerad i maj år 2016 i tidskriften Psychology of violence, jämförs gärningspersoner som har dödat sin partner, med gärningspersoner som har dödat någon som inte är deras partner. Resultatet pekar på skillnader mellan de båda grupperna, samt på likheter mellan gärningspersonerna i respektive grupp.

– 85 procent av gärningspersonerna i gruppen med partnerrelaterat dödligt våld är män, men det finns fler tendenser som förenar dem. Närmare 40 procent av dödsfallen inträffar under en uppbrottsfas i relationen. Depression och ångeststörningar är återkommande drag hos gärningspersonerna, och var femte tar livet av sig i samband med gärningen, säger Shilan.

Inom forskningen betecknas företeelsen med gärningspersoner som har dödat sin partner som Intimate partner homicide, förkortat IPH. I Shilans studie med data från åren 2007 till 2009 ingår 46 gärningsmän skyldiga till IPH. Från samma period ingår 165 gärningsmän skyldiga till icke-IPH. Ouppklarade fall av dödligt våld ingår inte i studien.

– Gärningsmän skyldiga till IPH lever mer stabilt. De har ett stabilt boende i högre utsträckning än gärningsmän skyldiga till icke-IPH. De är också i betydligt lägre utsträckning arbetslösa vid tiden för gärningen, säger Shilan.

Genomsnittsåldern för en person som begår IPH är 43 år. Gruppen icke-IPH har en betydligt lägre genomsnittsålder på 29 år. Båda grupperna är överrepresenterade när det gäller rättsliga domar. Men IPH-gärningsmän som grupp är inte lika tungt kriminellt belastade som de i gruppen icke-IPH.

– 48 procent i gruppen IPH har aldrig tidigare dömts för brott. Bara drygt var fjärde är dömd för våldsbrott, och de med tidigare domar har färre antal sådana jämfört med den andra gruppen.

I gruppen IPH är det alltså inget ovanligt att slå in på en våldskriminell bana med ett mord. I den andra gruppen är majoriteten dömda för brott sedan tidigare, varav hälften har blivit dömda för våldsbrott innan gärningstillfället. Alkoholpåverkan vid tiden för gärningen är vanligt hos båda grupper, dock är det betydligt ovanligare med alkoholpåverkan i IPH-gruppen.

– Det tyder på att det är helt andra mekanismer bakom det partnerrelaterade dödliga våldet. De gärningsmännen går att identifiera som en subgrupp.

Att urskilja drivkrafter och bakgrund hos en grupp gärningspersoner är viktiga faktorer om en typ av brott ska kunna förebyggas.

– Majoriteten av de partnerrelaterade fallen där en man är gärningsperson sker inom hemmets fyra väggar, under substanspåverkan, i samband med en konflikt om separation och ofta med en kökskniv som vapen.

I Shilans forskning ingår fler studier och frågeställningar. Bland annat en studie där manliga och kvinnliga gärningspersoner av dödligt våld jämförs (nio kvinnor och 36 män). Kvinnliga gärningspersoner tenderar att vara betydligt mer psykosocialt belastade: majoriteten är arbetslösa, de har i högre utsträckning vårdats inom psykiatrin och fått missbruksdiagnos och personlighetsstörningsdiagnos. Dessutom indikerar resultaten på att de kvinnliga gärningspersonerna oftare har blivit utsatta för hot och våld av offret.

Shilan har även varit gästdoktorand hos en forskargrupp på School of Criminology and Criminal Justice på Griffith University i Australien. År 2017 disputerade Shilan med sin avhandling Intimate partner homocide rates and characteristics.

Läs Shilans avhandling här

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.