Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Hanna Boman lutar sig mot stängslet som omgärdar Helix i Stockholm.
Murar, stängsel och vakter är en del av vardagen på jobbet för Hanna Boman.
mer

”Som sjuksköterska inom rättspsykiatrin kommer säkerheten i första hand”

Sjuksköterskan Hanna Boman har sin examen inom ett klassiskt vårdyrke, men hennes arbete är en del i rättskedjan. Inom rättspsykiatrin på Helix i Stockholm står säkerheten och den rättspsykiatriska undersökningen i första rummet.

På baksidan av byggnadskomplexet Helix i Huddinge, strax sydost om huvudstaden, reser sig en hög betonggrå mur. Besökare som kommer hit släpps in först efter att de har legitimerat sig i vaktluckan och dessutom passerat en noggrann säkerhetskontroll.

För Hanna är säkerheten en del av den vardagliga rutinen.

– Jag känner mig säkrare här med personlarm, säkerhetsrutiner och alla medarbetare omkring mig än jag gör en sen kväll på stan. Vi jobbar aldrig ensamma. Vi är alltid minst två i allt vi gör, säger Hanna.

För att nå hjärtat av Helix, det som alla medarbetare kallar vistelseavdelningen, krävs passage genom ett antal tunga säkerhetsdörrar. Hanna leder vägen in i ett mötesrum med stora glasfönster. Härifrån är det utsikt mot en liten tallskog där de närmaste träden aldrig når full längd. Hindrade av tunga block av granit och skiffer som all rotkultur i området brottas med.

Här har du sjuksköterskerollen med en tvist

Personalkaffet på Helix rinner ur en mockamaskin av en ordinär modell. I fikarummet är det istället plastmuggarna i rött, gult och lila som drar till sig uppmärksamheten.

– Jo, Ja, men jag är trött på de här förbannade muggarna. De är gamla och svåra att göra rent, muttrar en kollega till Hanna.

Hanna ler brett. Det är inte för kaffet som hon har sökt sig till rättspsykiatrin på Rättsmedicinalverket. Hon testade att jobba här en period och bestämde sig snart för att stanna. Hon sammanfattar motiven till det beslutet som ”här har du sjuksköterskerollen med en tvist”.

Hanna Boman med kaffemugg

För att ta sig in till hjärtat av Helix där sjuksköterskan Hanna Boman arbetar krävs passage genom en rigorös säkerhetskontroll.

Vad är din funktion på Rättsmedicinalverket?

– Egentligen är det att göra de intagnas vistelse på avdelningen så bra som möjligt. För då fungerar den rättspsykiatriska undersökningen också så bra som det är möjligt. Självklart står att bibehålla säkerheten högst upp på prioriteringslistan. Det ska inte ske några incidenter med hot och våld, varken mellan intagna eller mot personal. Min tredje uppgift i prioritetsordningen är att vårda, säger Hanna.

En intagen person i den utredande rättspsykiatrin är någon som är häktad och står åtalad för ett brott som den sannolikt kommer att dömas för. De intagna är inlåsta på avdelningen under hela den rättspsykiatriska undersökningen som tar cirka fyra veckor. En rättspsykiatrisk undersökning resulterar i ett utlåtande om ifall den intagna har en allvarlig psykisk störning. I så fall ska den inte dömas till fängelse utan till rättspsykiatrisk vård.

– De intagna kommer hit direkt från häktet eller från en psykiatrisk vårdavdelning, i de fall då de inte alls mår bra. När de är hos oss så gäller främst två tvångslagar, häkteslagen och lagen om rättspsykiatrisk vård.

Hanna arbetar som en del i rättskedjan, en kugge i ett maskineri av polis, domstolar, Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården. Ett system av myndigheter som utreder brott, åtalar, dömer och ger påföljd för personer som har begått brott.

Berätta om dina arbetsuppgifter?

– Primärt så arbetsleder jag omvårdnadspersonalen och de utredande kontaktpersonerna som jobbar med de rättspsykiatriska undersökningarna. Det blir mycket logistik och fördelning av personalresurser. Ibland ska till exempel några ur omvårdnadspersonalen sitta på vak när en intagen hålls isolerad, för att kontrollera att allt är som det ska. Vi har olika tillsynsgrader för de intagna. En del kan till exempel kollas en gång i kvarten, en del kan periodvis ha ständigt vak 24 timmar om dygnet. Personal som har vak kan inte göra något annat. I stort sett oavsett vad som ska göras så det alltid ytterligare en medarbetare i rummet. Det kräver planering för att få allas arbetsschema att gå ihop.

Finns det egenskaper eller kunskaper som är extra viktiga att ha som underlättar i din yrkesroll?

– Jag tänker att man tjänar på att vara organiserad och lyhörd för både medarbetare och intagna. Det händer ibland saker som är oförutsedda och inte alltid positiva för varken undersökningen eller verksamheten i övrigt. Då måste man ha förmåga att fatta beslut och dra tydliga gränser för att garantera allas säkerhet och för att avdelningen ska fungera.

Förklara varför ditt arbete gör skillnad?

– Om mina arbetsuppgifter inte skulle utföras hade det blivit väldigt dålig struktur och funktionalitet på hela vistelseavdelningen. Det skulle i så fall medföra att det omedelbart blir klart förhöjd säkerhetsrisk både för medarbetare och intagna. Både jag och mina kollegor måste hela tiden tänka på hur vi gör saker och varför, så att säkerheten alltid är tillräcklig.

Hanna Boman är sjuksköterska inom Rättsmedicinalverkets utredande rättspsykiatri

Som sjuksköterska i den utredande rättspsykiatrin är säkerhet och att avdelningen fungerar bra det viktigaste arbetet för Hanna Boman.

Beskriv dina känslor för ditt yrke och ditt arbete?

– Det är väldigt roligt och jag får en positiv känsla i kroppen här på Helix. Men det är klart att vissa dagar är tyngre än andra. En del intagna som kommer hit mår inte bra, som jag har varit inne på. Det är tufft att hantera. Inte minst för teamet som ska göra undersökningen.

Hon tystnar och ser ut att leta i minnet och sortera bland känslorna.

– Det här låter kanske klyschigt men ännu så länge så lär jag mig faktiskt någonting i stort sett varje dag. Arbetet här är väldigt varierat. Ta idag till exempel, jag är tillbaka efter tre dagar ledigt och då har halva avdelningens intagna byts ut mot nya.

Hur ser egentligen en dag på jobbet ut?

– Jag kommer hit till Helix klockan 07.30 på morgonen. Jag får rapport av nattsjuksköterskan om hur kvällen och natten har avlöpt. Det tar kanske tio minuter en kvart. Jag fördelar de insatser som behövs under arbetspasset. Det handlar om till exempel vilka som ska sitta på vak och tillsyn, vilka som ska vara med intagna på rastgården, vilka som ska närvara i köket eller hjälpa till med kiosken dit intagna får gå ett par gånger i veckan. Sedan går jag ut med medicinerna och har rond med läkaren klockan nio. Klockan tolv kommer kvällssjuksköterskan och då är vi två med samma funktion vilket är tacksamt. Som sjuksköterska sitter man inte inne på expeditionen utan är mycket ute på avdelningen bland medarbetare och intagna. Det är viktigt att ha bra koll på hur de intagna beter sig på avdelningen.

En del journalanteckningar som sjuksköterskan gör ingår i den rättspsykiatriska undersökningen men då ofta med den utredande kontaktpersonens ord.

– Ibland kallar man på läkare för att få hjälp med någon intagen som behöver extra stöd eller medicinering, eller kanske ett vak. Jag är även med och gör bedömningar kring de som är isolerade och om isoleringen ska hävas. Efter det fortsätter dagen oftast på rutin.

Hur fungerar det medicinska ansvaret som du har som sjuksköterska?

– Jag har hand om alla mediciner på avdelningen och har även ansvar för att dela ut rätt dos till de intagna. För att man som sjuksköterska ska känna att det är okej att axla ett sådant ansvar så är man med på ronden som läkare gör varje dag.

När är jobbet som bäst?

– När vi har en fungerande grupp intagna, bra personaldynamik och alla känner sig trygga på avdelningen. Så är det faktiskt nästan jämt här.

Vilken är den vanligaste frågan du får om ditt yrke?

– Vad är det värsta brott som någon intagen här har gjort och om det är farligt att jobba här. Och som sagt, jag är mer säker här med personlarm och alla kollegor runt mig än jag är en kväll på stan. Sedan gäller sekretess för all personal så jag brukar hänvisa till media om någon frågar vad intagna har gjort. Det är relativt ofta skriverier och uppmärksammade fall här, så du får läsa i tidningar och kolla på tv om du vill veta mer.

Hanna Boman, porträtt

– Som sjuksköterska handlar det i grunden om att göra de intagnas vistelse på avdelningen så bra som möjligt, säger Hanna Boman, sjuksköterska på Rättspsykiatrin.