Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Sekretess och tystnadsplikt

När du kommer i kontakt med oss är det viktigt att du känner förtroende för oss. Alla som arbetar på Rättsmedicinalverket har tystnadsplikt.

Sekretess och tystnadsplikt regleras av offentlighets- och sekretesslag (2009:400). Lagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Den innehåller också bestämmelser om vissa begränsningar av den så kallad meddelarfriheten. Det innebär att vi på Rättsmedicinalverket i vissa fall inte lämnar ut sekretessbelagda uppgifter till media.

Tystnadsplikten betyder att ingen av våra medarbetare får berätta om eller lämna ut uppgifter om personer i våra ärenden. Alla medarbetare omfattas av sekretess. Sekretessen gäller även på fritiden och efter det att anställningen har upphört.

Även om sekretessen och tystnadsplikten är omfattande kan sekretessen brytas under vissa omständigheter. Det gäller till exempel om Socialstyrelsens råd för rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver uppgifterna för sin verksamhet eller om uppgifterna behövs för en rättsmedicinsk undersökning.