Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsläkare på fyndplatsundersökning
Rättsläkare på fyndplatsundersökning
mer

Uppdrag, mål och vision

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar ger vi tillförlitliga svar som hjälper polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar. Vi är en länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.  

Myndigheten har även andra uppdrag, som faderskaps- och släktutredningar samt medicinska åldersbedömningar.

Våra cirka 500 medarbetare har hög kompetens och stor expertkunskap. Våra bedömningar utgår från deras expertkunskap och vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Rättsmedicinalverket är unikt i sitt slag och bedriver ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete.

Mer information om Rättsmedicinalverkets uppdrag och mål finns i instruktionen och det årliga regleringsbrevet från regeringen samt i vår årsredovisning, som du hittar på denna sida.

Vision

Syfte

Rättsmedicinalverket är en viktig aktör och länk i rättskedjan och bidrar till ett rättssäkert samhälle.

Kärnvärden

  • Opartisk: Rättsmedicinalverket förhåller sig opartiskt.
  • Expertkunskap: Rättsmedicinalverket gör bedömningar utifrån expertkunskap och vetenskaplig grund.
  • Kvalitet: Rättsmedicinalverket ger tillförlitliga svar.

Långsiktigt mål

Rättsmedicinalverket är en stabil, välkänd och förtroendeingivande aktör i rättsväsendet – för samhället.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.