mer

Mottagningar och regioner – medicinska åldersbedömningar

Om var någonstans den som ska genomgå en medicinsk åldersbedömning kan göra undersökningarna.

Rättsmedicinalverket har upphandlat leverantörer som genomför magnetkameraundersökning av knäled respektive röntgenundersökning av visdomständer. Vi har för detta delat upp Sverige i sex regioner. Det är samma regioner som Migrationsverket använder.

I varje region är det möjligt att göra undersökningar. Du som ska genomgå en medicinsk åldersbedömning kommer att få en anvisning från Rättsmedicinalverket där det står hur du ska boka in en tid för undersökning. När du bokar in din tid kommer du att få besked om var undersökningen kommer att göras och adress till mottagningen.

Du kan inte själv välja var du ska göra dina undersökningar.
Du kan bara boka in tid och göra undersökningarna i den region där du bor.


 

Regioner medicinska åldersbedömningar
Regionindelning medicinska åldersbedömningar

Region Nord
Norrbottens län
Västerbottens län
Västernorrlands län
Jämtlands län
Röntgenundersökning av visdomständer: Örnsköldsvik
Magnetkameraundersökning av knäled: I första hand MR-trailer som förflyttas enligt schema.

Region Mitt
Gävleborgs län
Dalarnas län
Västmanlands län
Örebro län
Värmlands län
Röntgenundersökning av visdomständer: Hedemora
Magnetkameraundersökning av knäled: I första hand i Västerås

Region Stockholm
Stockholms län
Gotlands län
Röntgenundersökning av visdomständer: I första hand i Kista
Magnetkameraundersökning av knäled: I första hand i Johanneshov

Region Öst
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Röntgenundersökning av visdomständer:Eskilstuna eller Jönköping
Magnetkameraundersökning av knäled: Jönköping

Region Väst
Västra Götalands län
Hallands län
Röntgenundersökning av visdomständer: Göteborg eller Stenungssund
Magnetkameraundersökning av knäled: I första hand i Göteborg

Region Syd
Kalmar län
Kronobergs län
Blekinge län
Skåne län
Röntgenundersökning av visdomständer: Helsingborg eller Malmö
Magnetkameraundersökning av knäled: I första hand i Malmö

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.