Droganalys i hår på rättskemiska laboratoriet
Foto: JKF PHOTO
mer

Droganalys i hår

Narkotika och läkemedel lagras i hår och kan därför spåras under betydligt längre tid än i urin eller blod. Håranalys kan därför ge värdefull information om tidigare intag – från några veckor till flera månader bakåt i tiden.

När en person tagit en drog, till exempel narkotika eller läkemedel, cirkulerar den i blodet och når även de små kärlen i hårsäcken. Substansen i drogen lagras in i håret och följer sedan med när håret växer och flyttar sig längre ut från hårbotten. På så sätt bildas en kalender över intag bakåt i tiden. Det innebär att håranalysen kan visa när en person använde en drog senast – så långt som flera månader bakåt i tiden. Generellt sett växer håret ungefär en centimeter per månad, men det kan variera från person till person.

Läkemedel och droger

Håranalys går att använda i många olika utredningar. Vi kan till exempel undersöka hår när vi vill bedöma följsamhet i läkemedelsintag. Det betyder att analysen visar om en person tagit sin medicin som rekommenderat.

Vi analyserar även drogfrihet i körkortsärenden. Här kan det till exempel handla om att en person behöver visa att hen varit drogfri en viss tid för att få tillbaka sitt körkort.

Vid dödsfall där det finns misstanke om överdos kan håranalys ge information om personen haft en period av avhållsamhet före dödsfallet.

På senare år har även förfinade analystekniker bidragit till att håranalys kan vara ett komplement i ärenden när en person har blivit ofrivilligt drogad.

Substitutionsbehandling

En person som missbrukar narkotika kan få genomgå en så kallad substitutionsbehandling. Det innebär att narkotikan ersätts med ett farmakologiskt likvärdigt läkemedel. Läkemedlet tas i behandlingssyfte för att personen ska få kontroll över sitt missbruk och minska risken för återfall. En håranalys kan då ge information om följsamhet vid läkemedelsbehandling och om sidomissbruk förkommer.

Begära håranalys

Du som ska begära håranalys är välkommen att logga in på våra kundsidor för blanketter med mera. Är det första gången du ska begära en håranalys? Kontakta oss på rättskemi så får du inloggningsuppgifter, hårprovtagningskit och mer information.

Forskning

Vi bedriver forskning och utveckling kring metodik, kvalitetssäkring och tolkning av håranalyser för att kunna leverera så precisa bedömningar som möjligt till rättsväsendet.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.