För sjukvård med flera: Begär analys i blod och urin