Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Två händer med plasthandskar som pekar på ett formulär
DVI-metoden är en internationell standard för identifiering av avlidna

Identifieringsarbetet efter hissolyckan i Sundbyberg

mer 2024-01-29

I mitten av december förra året inträffade en allvarlig hissolycka i Sundbyberg där fem personer miste livet. Rättsmedicinalverket ombads av polisen att delta i identifieringsarbetet efter olyckan varpå ett DVI-team (DVI = Disaster Victim Identification) aktiverades.

Det är alltid polisen som ansvarar för identifieringsarbetet, i samverkan med Rättsmedicinalverket. Ansvarig inom rättsmedicin för DVI-insatsen för den aktuella händelsen var Petra Råsten Almqvist, erfaren rättsläkare och chef för den rättsmedicinska enheten i Solna där också själva identifieringsarbetet genomfördes. Petra Råsten Almqvist har mångårig erfarenhet såväl av rättsläkaryrket som av att delta vid identifieringsinsatser efter olyckor och katastrofer, inklusive det omfattande identifieringsarbetet som tog vid i efter tsumanikatastrofen 2005 . Hon säger sig vara nöjd med hur arbetet med identifieringarna avlöpte.

– Det är ganska mycket runt omkring med logistik och informationsgivning som ska fungera så att teamen kan fokusera på sitt uppdrag. Både det rättsmedicinska arbetet och samarbetet med polisen har gått både smidigt och bra. Det blev i slutändan tre team som jobbade parallellt med totalt fem ärenden och där teamen bestod av rättsläkare, rättsmedicinska assistenter samt kriminaltekniker. Även flera rättsodontologer samt rättsgenetiken deltog i arbetet, säger Petra Råsten Almqvist.

Viktigt att inte ha för bråttom

Hon menar att rättsläkarnas arbetsuppgifter i samband med identifieringsinsatser inte skiljer sig markant från vanliga obduktioner. Hon understryker också att det som kan ta tid snarare är jakten på jämförelsematerial – inte minst i fall där man inte har en aning om vem den avlidne kan vara eller om en avliden person kommer från ett annat land än Sverige.

– Det viktigaste i den här typen av ärenden är alltid att man inte har för bråttom så att det blir fel. För oss är det därför otroligt viktigt att i alla lägen följa det som inför arbetet påbörjas sätts som ”standard operation procedure”, med andra ord hur arbetet ska läggas upp, beskriver Petra Råsten Almqvist.

Varje händelse unik

Gisela Pettersson är överläkare inom rättsmedicin på den rättsmedicinska enheten i Umeå och även ansvarig för DVI-arbetet på Rättsmedicinalverket. Hon förklarar att ”standard operation procedure” – eller SOP som det också kallas bland de medarbetare som jobbar med DVI – kan skilja sig åt mellan olika typer av händelser.

– Guidelines och färdiga mallar i all ära – varje händelse är unik och måste hanteras utifrån de särskilda förutsättningar som råder. Även om DVI-arbetet i stort sker enligt en mall som tagits fram inom Interpol kan organisationens sammansättning och vissa moment skilja sig åt mellan olika händelser, förklarar Gisela Pettersson.

Gisela menar att det som är helt avgörande för hur arbetet kommer att gå är att man följer det som beslutats innan man tar sig an det praktiska identifieringsarbetet.

– Det är otroligt viktigt att inför det att det rättsmedicinska arbetet påbörjas alltid tillsammans sätta vilka rutiner som ska gälla just för den aktuella incidenten, så att alla inblandade är med på vad som ska göras och hur det ska göras. I ett sådant läge är det många faktorer man måste ta hänsyn till, mer än man kanske skulle kunna tro. Det är också därför vi tränar regelbundet tillsammans, så att vi är redo när en sådan olycka som den i Sundbyberg inträffar , avslutar Gisela Pettersson.

Läs mer om DVI-arbetet på Rättsmedicinalverket