Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Organisation

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 600 medarbetare. Våra verksamhetsområden är rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi är organiserade i tre avdelningar och ett huvudkontor.

Myndigheten leds av generaldirektören. Ett insynsråd ger råd och utövar insyn.

Se skiss på Rättsmedicinalverkets organisation

Generaldirektör

Rättsmedicinalverket leds av generaldirektör Lars Werkström.

Insynsråd

Insynsrådet består av högst åtta ledamöter med generaldirektören Lars Werkström som ordförande. Rådets medlemmar förordnas av regeringen. Insynsrådets uppgifter är att utöva insyn i myndighetens verksamhet och att ge generaldirektören råd.

Ledamöter i Rättsmedicinalverkets insynsråd:
Cecilia Klerbro, lagman
Carina Ödebrink, riksdagsledamot (S)
Mikael Damsgaard, riksdagsledamot (M)
Göran Collste, professor
Stefan Einhorn, professor
Anna-Karin Gustafsson Åström, kanslichef
Juno Blom, riksdagsledamot (L)
Samtliga ledamöter är förordnade t.o.m. den 31 Januari 2027, förutom Anna-Karin Gustafsson Åström vars förordnande sträcker sig till 30 juni 2025.

Avdelningar

Kärnverksamheten är indelad i tre avdelningar. I varje avdelning ingår ett antal enheter. Enheterna är spridda över landet, från Umeå i norr till Lund i söder.

Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Avdelningen består av fyra enheter: rättsgenetiska laboratorieenheten, rättskemiska laboratorieenheten, utredningsenheten i Linköping och enheten för verksamhetsstöd i Linköping. Avdelningen ligger i Linköping.
Avdelningschef: Susanne Hilke

Avdelningen för rättsmedicin

Avdelningen består av sex enheter i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala.
Avdelningschef: Elias Palm

Avdelningen för rättspsykiatri

Avdelningen består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter i Göteborg och i Stockholm.
Avdelningschef: Jesper Svedberg

Huvudkontor

På huvudkontoret finns centrala funktioner för ekonomi, kommunikation, It- och digitalisering och HR. Här finns också en rättsenhet, säkerhetsenhet och stabsenhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Läs mer:
Rättsmedicinalverkets ledning