Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Foto; JKF Photo
mer

Riskutredning

När en livstidsdömd avtjänat tio år av sitt straff kan personen ansöka om att få fängelsestraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Ett av de underlag som domstolen använder är Rättsmedicinalverkets bedömning av risken för att den sökande återfaller i brottslighet.

Ett livstidsstraff är ett fängelsestraff på obestämd tid. Sedan 2006 kan en livstidsdömd som avtjänat tio år av sitt straff ansöka om att få livstidsstraffet omvandlat till ett tidsbestämt straff. Tidigare avgjordes sådana ärenden enbart av regeringen och kallades nådeärenden, men sedan lagen ändrades kan dessa ärenden även avgöras av Örebro tingsrätt.

Rättspsykiatrins uppdrag

När ärendet har öppnats hämtar Örebro tingsrätt in olika typer av underlag om den dömde, till exempel från Kriminalvården och Rättsmedicinalverket. Den rättspsykiatriska verksamheten på Rättsmedicinalverket ansvarar för att göra en riskutredning av den sökande. Den behandlar frågan om återfallsrisken i brottslighet och resulterar i en riskbedömning som lämnas till tingsrätten.

Så går en riskutredning till

Ett utredningsteam arbetar tillsammans i riskutredningen som vanligtvis tar sex veckor. Teamet består normalt av minst två personer, som är rättspsykiater, forensisk socialutredare eller psykolog. Inledningsvis hämtar utredningsteamet in information om den livstidsdömde – till exempel Kriminalvårdens behandlingsjournaler, eventuella tidigare domar, personutredningar, rättspsykiatriska undersökningar och tidigare riskbedömningar. Riskutredningen fortsätter sedan med ingående samtal med den dömde. Förutom samtalen hämtar teamet vid behov in referenser från kontaktpersoner, anhöriga och andra personer.

När utredningsteamet har fått in allt material börjar arbetet med att identifiera riskfaktorer och skyddsfaktorer för fortsatt brottslighet. Rättsmedicinalverket har interna riktlinjer som specificerar vilka metoder, instrument och checklistor som ska användas vid en riskutredning.

Utlåtande med riskbedömning

Det dokument som skickas in till domstolen kallas utlåtande med riskbedömning. Utlåtandet innehåller en sammanställning av medicinsk-psykiatriska, sociala och psykologiska aspekter som är relevanta för bedömning av risken för återfall i brottslighet.

Vad händer sedan?

När Rättsmedicinalverket har lämnat sitt utlåtande till Örebro tingsrätt, och de även har fått in övrigt underlag i ärendet, blir det förhandling. Rätten lämnar sedan sitt beslut.