Rättskemiska laboratoriet
Foto: JKF PHOTO
mer

Alkoholanalys i blod och urin

Vid misstänkt rattonykterhet analyserar vi blodprov. I rattfylleriärenden är polisen uppdragsgivare och det ställs stora krav på analysernas tillförlitlighet. Alkoholanalyser utförs också vid rättsmedicinska obduktioner för att exempelvis kunna ge svar kring dödsorsaken.

När en person misstänks ha kört berusad gör vi en alkoholanalys i blodet. Kraven på känslighet, precision och tillförlitlighet är högt ställda eftersom promillehalten av alkohol har en avgörande betydelse i ett rättsfall. Merparten av alkoholanalyserna vid rättskemi gäller etanol – vanlig alkohol.

Eftersupning

En person som är misstänkt för rattonykterhet kan hävda att hen har druckit efter körningen, så kallad eftersupning. I dessa fall analyseras såväl blodprov som urinprov. Urinprovet återspeglar alkoholhalten i blodet cirka en till två timmar tidigare, det vill säga under tiden som urinen bildats och samlats i blåsan. Alkoholanalysen av urinen är därför en viktig del för att bedöma om personen drack innan eller efter körningen.

Alkoholanalys vid rättsmedicinska obduktioner

Vid rättsmedicinska obduktionsärenden analyseras både blodprov och urinprov. Genom att jämföra alkoholhalten i blod och urin kan man få en fingervisning om när personen drack. Det kan till exempel ge svar på om dödsorsaken är akut alkoholförgiftning.

Alkohol kan även bildas efter att personen har avlidit, så kallat postmortalt, och därför behöver vi analysera mer än enbart blod. I vissa fall analyserar vi till exempel ögonvätska.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.