Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
På rättskemiska laboratoriet
Foto: JKF PHOTO
mer

För Kriminalvården: Begär analys

Här kan du som arbetar inom Kriminalvården läsa om hur du beställer analyser av oss och hur processen ser ut.

Vi utför analyser av alkohol, narkotika och läkemedel i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår.

Du som arbetar inom Kriminalvården hittar mer information om drogtestning i manualen ”Information om hantering av drogtester inom Kriminalvården”. Manualen finns på Kriminalvårdens intranät Krimnet  (OBS! Du kommer bara åt materialet om du kan komma åt Kriminalvårdens intranät). Du får gärna kontakta oss om du har frågor.

1. Provtagning

Vår verksamhet omfattas inte av provtagning, men vi tillhandahåller provtagningsmaterial som underlättar för uppdragsgivaren att utföra en kvalitetssäker provtagning.

Ni inom Kriminalvården kan nu beställa vårt provtagningsmaterial direkt från Visma Proceedo. (OBS! Du kommer bara åt materialet om du kan komma åt Kriminalvårdens intranät)

o Anvisningar för provtagningsset urinprov, Kriminalvården
o Anvisningar för provtagningsset blodprov, Kriminalvården


2. Remiss

Remiss skickas elektroniskt via KVR. Tänk på att alltid skicka remissen i god tid.

Analyslista

I vår analyslista kan du se vilka analyser vi kan utföra på olika substanser.

Du kan söka och filtrera på våra analyser utifrån:

  • provtagningsmaterial (blod, urin, hår)
  • substans

Analyslista

FASS

Om du är osäker på vilken substans du vill analysera kan du söka på aktuellt läkemedel på FASS. Varje läkemedelsbeskrivning har en lista på de aktiva substanserna.

fass.se


3. Skicka in prov tillsammans med remiss

Skicka in provet till oss tillsammans med remissen.

Förvaring och transport
Prov ska förvaras i kyla fram till dess att provet skickas till rättskemi.

Lägg alltid provröret i transporthylsa eller transportpåse innan det stoppas i ytterkuvertet.

Prov kan skickas i rumstemperatur men bör postas så att det kommer till laboratoriet nästkommande dag. Undvik därför att skicka provet på fredagar eller annan dag innan helg. Lämna alltid försändelsen till ett postombud.

4. Provresultat

Provresultatet skickas elektroniskt när samtliga analyser är utförda.

Kontakta rättskemi angående ett färdigt eller pågående ärende

Uppdaterad: 2018-01-11