På rättskemiska laboratoriet
Foto: JKF PHOTO
mer

För Kriminalvården: Begär analys

Här kan du som arbetar inom Kriminalvården läsa om hur du beställer analyser av oss och hur processen ser ut.

Vi utför analyser av alkohol, narkotika och läkemedel i biologiskt material som till exempel blod och urin.

Du som arbetar inom Kriminalvården hittar mer information efter inloggning på rättskemis kundsidor. Du får gärna kontakta oss om du har frågor.

1. Provtagning

Vår verksamhet omfattas inte av provtagning, men vi tillhandahåller provtagningsmaterial som underlättar för uppdragsgivaren att utföra en kvalitetssäker provtagning. Efter inloggning hittar du information om er hantering av drogtester.


2. Remiss

Skicka remisser via KVR. Tänk på att alltid skicka remissen i god tid.

Analyslista

I vår analyslista kan du se vilka analyser vi kan utföra på olika substanser.

Du kan söka och filtrera på våra analyser utifrån:

  • provtagningsmaterial (blod, urin, hår)
  • substans

Analyslista

FASS

Om du är osäker på vilken substans du vill analysera kan du söka på aktuellt läkemedel på FASS. Varje läkemedelsbeskrivning har en lista på de aktiva substanserna.

fass.se


3. Skicka in prov tillsammans med remiss

Skicka in provet till oss samtidigt med remissen.

Förvaring och transport
Prov ska förvaras i kyla fram till dess att provet skickas till rättskemi.

Lägg alltid provröret i transporthylsa eller transportpåse innan det stoppas i ytterkuvertet.

Prov kan skickas i rumstemperatur men bör postas så att det kommer till laboratoriet nästkommande dag. Undvik därför att skicka provet på fredagar eller annan dag innan helg. Lämna alltid försändelsen till ett postombud.

4. Provresultat

Provresultatet skickas elektroniskt när samtliga analyser är utförda.

Kontakta rättskemi angående ett färdigt eller pågående ärende

Jobbar du inom till exempel kriminalvården eller sjukvården och har frågor kring ett ärende eller analysresultat kan du kontakta oss via telefonnumren nedan.

Urinprover
Förfrågan om ärende och resultat.
Telefon: 010-483 41 06
Tolkning av analysresultat.
Telefon: 010-483 41 71

Blod- eller hårprov
Förfrågan om ärende och resultat samt tolkning av analysresultat.
Telefon: 010-483 41 00 (växel)

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.