Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Yttrande över utkastet till lagrådsremissen Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade (Ju2019/01829/L5)

Datum: 190812

Diarienummer: X19-90276

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket, som har ombetts att yttra sig över ovan nämnt utkast till lagrådsremiss, har med utgångspunkt från den verksamhet som myndigheten bedriver inga synpunkter på förslagen i lagrådsremissen.

Detta yttrande har beslutats av stf. generaldirektören Johan Karlsson. Föredragande har varit verksjuristen Olof Larsson.