Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Två män med blå plastförkläden i obduktionssal
Foto: Veronica Kindblad
mer

Vårt uppdrag

Rättsmedicinalverket är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, rättsläkare, toxikologer, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, psykologer, rättspsykiatriker och många fler, med att tillsammans ge viktiga svar i rättskedjan på uppdrag av polis, åklagare och domstol.

Verksamheten är indelad i rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Vi finns på sex orter i landet, från Umeå i norr till Lund i söder, och har cirka 600 kunniga och engagerade medarbetare.

Inom Rättsmedicinalverket gör vi rättspsykiatriska undersökningar för att bedöma om en misstänkt har handlat under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Det har betydelse för om påföljden blir fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Vid onaturliga dödsfall och vid misstanke om brott utför vi rättsmedicinska obduktioner för att fastställa dödsorsaken. Med hjälp av DNA-teknik genomför vi faderskaps- och släktutredningar, och i vårt rättskemiska laboratorium gör vi analyser vid misstanke om rattfylleri och narkotikabrott.

Rättsmedicinalverket dokumenterar och bedömer även skador vid våldsbrott, gör riskutredningar när livstidsdömda ansöker om ett tidsbestämt straff och ansvarar för medicinska åldersbedömningar i brottmål och inom ramen för asylprocesser.

Mer information om Rättsmedicinalverket och vår verksamhet hittar du i informationsbroschyren ”Rättsmedicinalverket – den medicinska länken i rättskedjan” här på denna sida.