Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
skylt som visar plats för sörjande
Foto: JKF PHOTO
mer

För berörd: Rättsmedicinsk obduktion

Är du anhörig till någon som avlidit under oklara omständigheter? Då kan det bli aktuellt med en rättsmedicinsk obduktion av den avlidne personen. Här kan du läsa om våra rättsmedicinska obduktioner och ta del av information för dig som anhörig.

Om en person avlidit på ett onaturligt sätt eller under oklara omständigheter är det viktigt att ta reda på orsaken. Läkaren som konstaterar dödsfallet avgör om det finns skäl för en rättsmedicinsk obduktion. Det kan till exempel handla om ett helt oväntat dödsfall, olyckor, mord, självmord eller felbehandling inom vården. Först gör läkaren en polisanmälan och sedan begär polisen en rättsmedicinsk obduktion. Syftet är att fastställa dödsorsaken och utesluta att ett brott begåtts.

Ibland gör man också en rättsmedicinsk obduktion för att identifiera en avliden person med okänd identitet.

Så går en rättsmedicinsk obduktion till

Den rättsmedicinska obduktionen görs på någon av våra rättsmedicinska enheter i Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Uppsala eller Umeå. För att veta vilken enhet din anhöriga är på ska du kontakta polisen. Det är också dem du ska prata med om du vill se din anhöriga innan obduktionen.

Kroppen obduceras så fort som möjligt – oftast inom några dagar. Obduktionen innefattar bland annat en noggrann undersökning av kroppens yttre och inre samt en kemisk analys av kroppsvätskor.

Vad händer efter obduktionen?

Du bör ta kontakt med en begravningsbyrå så fort som möjligt. De tar hand om allt. Om det inte finns några skäl att hålla kvar kroppen på rättsmedicin efter obduktionen kan den hämtas av begravningsbyrån. Om du inte har sett kroppen innan obduktionen kan du få se den efteråt.

Obduktionsutlåtande

Obduktionsutlåtandet är en sammanfattning av de fynd vi har gjort vid obduktionen, den eventuella mikroskopiska undersökningen, den rättskemiska undersökningen, bakgrundsinformationen och eventuella andra undersökningar. Efter det gör vi en bedömning och väger samman fynden. Vi uttalar oss om dödsorsaken och dödssättet. Om du vill få mer information kan du ringa till den rättsmedicinska enheten där obduktionen har utförts.

Vanliga frågor och svar

 Jag vill se min anhöriga, kan jag göra det hos er?
För att få se din anhöriga innan obduktionen ska du vända dig till polisen. De sköter visningarna före obduktion. Efter obduktionen kan det vara begravningsbyrån som sköter visningen. På vissa enheter görs det av de rättsmedicinska assistenterna. Du kan alltid höra av dig till den rättsmedicinska enheten som din anhöriga befinner sig på och fråga hur det fungerar på just den enheten.
Kontaktuppgifter till rättsmedicinska enheterna

Jag vill ta del av obduktionsutlåtandet, hur gör jag det?
Om du vill ha mer information vänder dig direkt till den enhet som genomfört obduktionen. Enheten kommer därefter hantera din begäran och genomföra sedvanlig sekretessprövning.
Kontaktuppgifter till rättsmedicinska enheterna

Jag vill inte att ni obducerar min anhöriga, det är förbjudet i vår religion. Hur gör jag?
Enligt Lag (1995:832) om obduktion m.m. ska kroppen obduceras. Du kan vända dig till polisen för att få mer information.

Jag vill veta mer hur arbetar med hantering av personuppgifter och sekretess/tystnadsplikt
Här hittar du mer information om hantering av personuppgifter
Här hittar du mer information om sekretess och tystnadsplikt

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.