Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Kvinnlig medarbetare med skyddshandskar och vit rock arbetar i rättsgenetiska laboratoriet.
Medarbetare som arbetar i det rättsgenetiska laboratoriet i Linköping. Foto: JKF PHOTO

Identifiering av avlidna vid katastrofer (DVI)

mer

Vid en större katastrof med flera döda aktiveras något av Rättsmedicinalverkets team för Disaster Victim Identification, så kallade DVI-team. Teamens uppgift är att tillsammans med polisens tekniska specialister identifiera de omkomna.

Om en katastrof inträffar i Sverige aktiverar polisen olika typer av specialistgrupper som består av bland annat kriminaltekniker, genetiker, rättsläkare och tandläkare vars uppgift är att ta fram underlag till identifieringen av de omkomna.

Sker katastrofen utomlands kan polisen, i samråd med regeringskansliet och Rättsmedicinalverket, välja att aktivera en så kallad ID-kommission som ansvarar för identifieringsarbetet. Arbetet leds dock alltid av det drabbade landets myndigheter och kan göras på olika sätt beroende på i vilket land olyckan inträffat.

Våra DVI-team är specialiserade inom rättsgenetik, rättsmedicin och rättsodontologi (tänder och munhåla). DNA-prov, fingeravtryck och tandidentifiering är de vanligaste metoderna som används.

Rättsläkare, rättsodontologer och rättsgenetiker från Rättsmedicinalverket deltog i identifieringsarbetet efter bland annat tsunamin i Thailand, Estoniakatastrofen och diskoteksbranden i Göteborg.

Disaster Victim Identification

Med processen Disaster Victim Identification identifieras de omkomna på ett säkert och metodiskt sätt. Identifieringsprocessen bedrivs enligt Interpols riktlinjer för identifiering.

Kroppar med okänd identitet undersöks med hjälp av DNA-prov och tandstatus. Hänsyn tas till ålder, kännetecken och tillhörigheter. Uppgifterna matchas mot den information som polisen samlar in om personer som har anmälts saknade i samband med händelsen. Tand- och sjukvården bidrar med tandvårdsjournaler, röntgenbilder och läkarjournaler.

Kontinuerlig utveckling inom området

Rättsmedicinalverket arbetar löpande med utveckling inom DVI-området. Vi utvärderar tidigare insatser, tar del av ny forskning och deltar på såväl nationella som internationella konferenser i ämnet.