Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Medarbetare på rättsgenetiska laboratoriet, faderskapstest och moderskapstest.
Rättsgenetik genomför bland annat faderskapstest och moderskapstest. Foto: JKF PHOTO
mer

Faderskapsutredning och moderskapsutredning

Enligt svensk lag har kommunernas socialnämnder skyldighet att fastställa faderskap till barn vars föräldrar inte är gifta då barnet föds. Om mannen inte bekräftar faderskapet kan det bli aktuellt med en faderskapsutredning, ett faderskapstest. När det gäller moderskapstester kan det finnas andra omständigheter som ligger till grund för en utredning. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar är gratis för kommuner och domstolar och ger svar med en säkerhet på 99,99% eller högre.

Faderskapsutredning, eller faderskapstest som det också kallas, är ett DNA-test som utförs för att ta reda på om en man är biologisk pappa till ett barn. När två ogifta personer får barn har socialnämnden i den aktuella kommunen skyldighet att fastställa faderskapet. Mannen kan bekräfta faderskapet, men i de fall där detta inte sker måste faderskapet utredas på annat sätt. Det sker vanligen via socialnämnden då den ger rättsgenetik uppdraget att göra en faderskapsutredning. I vissa fall är domstolen uppdragsgivare. Faderskapstest under graviditeten utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Rättsgenetik gör också moderskapstester. De görs enligt samma princip – för att ta reda på om en kvinna är biologisk mamma till ett barn. Frågeställningarna kan se olika ut och kan till exempel handla om moderskapsutredning (moderskapstest) i återföreningsärende.

Alla uppgifter kring personerna lagras enligt personuppgiftslagen och utredningen är sekretessbelagd.

Här kan du läsa om faderskapstest och moderskapstest för dig som är privatperson

Så här fungerar det

Faderskapstest och moderskapstest utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Säkra svar

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid rättsgenetik mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger svar med en säkerhet på 99,99% eller högre.