Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Medarbetare på rättsgenetiska laboratoriet, klädd i skyddsutrustning och munskydd.
Rättsgenetik genomför bland annat faderskapstest och moderskapstest baserat på DNA test. Foto: JKF PHOTO
mer

Faderskapsutredning och moderskapsutredning

Enligt svensk lag har kommunernas socialnämnder skyldighet att fastställa faderskap till barn vars föräldrar inte är gifta då barnet föds. Om mannen inte bekräftar faderskapet kan det bli aktuellt med en faderskapsutredning, det som även kallas faderskapstest. När det gäller moderskapstester kan det finnas andra omständigheter som ligger till grund för utredning. Våra faderskapstest och moderskapstest är gratis för kommunernas socialtjänster, familjerätter och för domstolar och den färdiga utredningen ger svar med en säkerhet på 99,99% eller högre.

Faderskapsutredning, eller faderskapstest som det också kallas, är ett DNA-test som utförs för att ta reda på om en man är biologisk pappa till ett barn. När två ogifta personer får barn har socialnämnden i den aktuella kommunen skyldighet att fastställa faderskapet. Mannen kan bekräfta faderskapet, men i de fall där detta inte sker måste faderskapet utredas på annat sätt. Det sker vanligen via socialnämnden då den ger rättsgenetik uppdraget att göra en faderskapsutredning. I vissa fall är domstolen uppdragsgivare. Faderskapstest under graviditeten utförs bara på uppdrag av polis eller läkare.

Rättsgenetik gör också moderskapsutredningar. De görs enligt samma princip – för att ta reda på om en kvinna är biologisk mamma till ett barn. Det kan bli aktuellt i samband med till exempel återföreningsärenden. Personuppgifter i en utredning behandlas i enlighet med vid var tid gällande dataskyddsregelverk.

Klicka här för att läsa mer om personuppgiftsbehandling vid Rättsmedicinalverket

Uppgifter om enskilda i den rättsgenetiska verksamheten omfattas som utgångspunkt av hälso- och sjukvårdssekretess enligt 25 kap. 1 § i Läs offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats.

Klicka här för att läsa mer om sekretessregler vid Rättsmedicinalverket

Så går en faderskapsutredning/moderskapsutredning till

Faderskapsutredning och moderskapsutredning utförs med DNA-tekniker vilket innebär att likheter och olikheter studeras direkt i arvsmassan. DNA finns i hela kroppen och vid testet används munskrapsprov eller blodprov från mannen, kvinnan och barnet. När proven kommit till den rättsgenetiska enheten analyseras varje prov vid två separata tillfällen. Resultaten från de olika proverna måste ha fullständig överensstämmelse för att godkännas.

Säkra svar

Med dagens DNA‐teknik har analyserna vid rättsgenetik mycket hög säkerhet. Våra faderskaps- och moderskapsutredningar ger svar med en säkerhet på 99,99% eller högre.