Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten

Specialistutbildning (ST-utbildning) för läkare

mer

Läs om specialiseringsutbildning för läkare i rättsmedicin respektive i rättspsykiatri.

Specialiseringsutbildning (ST-utbildning) i rättsmedicin

För att bli specialist i rättsmedicin måste du som läkare genomgå en ST-utbildning under handledning under minst 5 år efter legitimation. Du måste även uppfylla samtliga de mål för specialistkompetens som Socialstyrelsen uppställt och till vilka Svensk Rättsmedicinsk Förening och Sveriges Läkarförbund lämnat rekommendationer för genomförandet.

ST-tjänstgöringen innefattar tjänstgöring inom rättsmedicin med sidoutbildning i bland annat klinisk patologi. Förutom praktisk tjänstgöring ingår även kurser, seminarier, yrkesrelaterade sammankomster, teoretiska studier, auskultation vid Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten, handledning, kvalitets- och utvecklingsarbete samt självständigt vetenskapligt arbete.

ST-läkaren är anställd vid Rättsmedicinalverket under hela utbildningstiden.

Ämnesspecifika kurser

För att täcka de ämnesspecifika kurskraven vid specialiseringstjänstgöringen anordnar Rättsmedicinalverket cirka 4-5 kurser årligen enligt ett rullande schema.

Kontakta oss

För vidare information om utbildningen och om möjlighet till tjänstgöring, kontakta gärna Michele Bentz, studierektor i rättsmedicin, via e-post michele.bentz@rmv.se eller telefon 010-483 44 17


Specialiseringsutbildning (ST-utbildning) i rättspsykiatri

För att bli rättspsykiater måste du som läkare först ha specialistexamen i basspecialiteten psykiatri. Därefter krävs minst 2,5 års tjänstgöring under handledning och att du uppfyller målen för specialistexamen för att kunna ansöka om att bli rättspsykiater.

Specialiseringstjänstgöringen innefattar dels tjänstgöring inom rättspsykiatrisk vård, dels tjänstgöring på Rättsmedicinalverket med att genomföra rättspsykiatriska undersökningar.

ST-läkare är antingen anställda av Rättsmedicinalverket eller av externa arbetsgivare. I det senare fallet är rekommendationen att du tjänstgör på Rättsmedicinalverket i minst tre dagar i veckan tills du har gjort tillräckligt många rättspsykiatriska undersökningar under handledning. Denna tjänstgöring finansieras av din vanliga arbetsgivare.

Utbildningsprogram för dig som gör rättspsykiatrisk ST

För att uppfylla de teoretiska kraven inom specialiseringstjänstgöringen anordnar vi på Rättsmedicinalverket ett återkommande program med fem kurser, som sträcker sig över två och ett halvt år. De områden som programmet täcker är:

  • Riskbedömningar inom rättspsykiatri och kriminalvård
  • Kriminalvårdskunskap
  • Juridik inom rättspsykiatrisk verksamhet
  • Kriminologi
  • Beroendelära för rättspsykiatrin

Vi ger en kurs per termin enligt ett rullande schema. Varje kurs består av en till två kursmöten med inläsning och hemuppgift (före och mellan mötena) samt individuell skriftlig examination. Kurserna ges enligt METIS-modellen och är Lipus-certifierade. Du söker kurserna via oss på Rättsmedicinalverket, och externa sökande är välkomna (kursavgift tas ut).

Kontakta oss

För vidare information om utbildningen, kontakta gärna Sara Bromander, studierektor i rättspsykiatri, via e-post sara.bromander@rmv.se eller telefon 010-483 45 41.

För frågor angående möjlighet till tjänstgöring på Rättsmedicinalverket för att uppnå specialistkompetens, kontakta:
Patrik Backgård, enhetschef Stockholm, patrik.backgard@rmv.se, 010-483 45 25 eller
Sirpa Bohlin, enhetschef Göteborg, sirpa.bohlin@rmv.se,  010-483 46 08