Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Provrör i ställ utan innehåll.
Foto: JKF Photo
mer

Forskning på avdelningen för rättsgenetik och rättskemi

Vid avdelningen för rättsgenetik och rättskemi (RG/RK) bedrivs forskning inom fyra prioriterade forskningsområden.

Forskningen på avdelningen syftar till att bistå med vetenskapligt underlag i de undersökningar som utförs på uppdrag av RMV:s uppdragsgivare. Som den enda verksamheten av sitt slag i Sverige genereras unika data som kan användas för olika forskningsändamål och därmed bidra till samhällsnytta.

Prioriterade forskningsområden och kontaktpersoner

Nya psykoaktiva substanser
Klicka här för att mejla projektansvarig Henrik Gréen
Beforskar och utvecklar kunskapen om nya psykoaktiva substansers effekter och missbrukspotential. Tidigare forskningsresultat har direkt kunnat användas som underlag för klassning av nya missbruksmedel och skapat förutsättningar för ett brett samarbete med Folkhälsomyndigheten och EU:s narkotikabyrå EMCDDA.

Rättstoxikologi och farmakoepidemiologi
Klicka här för att mejla projektansvarig Fredrik Kugelberg
Att tolka och bedöma analysresultat är en central del inom rättstoxikologin. Genom både kontrollerade studier och systematiska sammanställningar av resultat från rättskemiska undersökningar skapas förutsättningar för att förbättra tolkningen i bl.a. rattfylleriärenden och rättsmedicinska obduktionsfall. De farmakoepidemiologiska studierna utgår ifrån RMV:s databaser och inkluderar koppling till andra registerdata som t.ex. läkemedels- och patientregistret. Denna forskning bidrar till samhällsnytta genom att öka kunskapen om bl.a. missbruksmönster i befolkningen.

Postmortal metabolomik
Klicka här för att mejla projektansvarig Albert Elmsjö
Postmortal metabolomik, är ett nyskapande område och ger en fängslande inblick i den komplexa kemin som förekommer i kroppen efter döden. Genom att analysera de unika kemiska signaturerna som har lämnats kvar kan det ge avgörande ledtrådar om omständigheterna kring döden, såsom dödstidpunkt eller dödsorsak. Medan tekniken utvecklas och vår förståelse för postmortala metaboliska processer fördjupas, är postmortal metabolomik redo att bli ett oumbärligt verktyg i den rättsmedicinska vetenskapsmannens verktygslåda. Den öppnar en fascinerande port till att avslöja de hemligheter som kvarstår inom den mänskliga kroppen långt efter att hjärtat har slutat slå och är därmed ett spännande och lovande område inom rättsmedicin och rättkemi/rättstoxikologi.

Nya rättsgenetiska frågeställningar
Klicka här för att mejla projektansvarig Andreas Tillmar
Användningen av ny DNA-teknik för rättsgenetiska ändamål är ett område som syftar till att kunna lösa flera fall kopplade till rättsgenetiska frågeställningar genom att ur olika aspekter kunna dra nytta av den teknikutveckling som har skett under det senaste årtiondet för DNA-sekvensering. Detta inkluderar bland annat studier av nya DNA-polymorfier och DNA-markörer för att bättre kunna lösa frågeställningar rörande avlägsna släktskap, identifiering av kvarlevor från avlidna, att kunna ge polisen tilläggsinformation om oidentifierade personer såsom utseende och härkomst.