Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Remissvar

 

Rättsmedicinalverket svarar på remisser från departement, myndigheter och andra organisationer. På denna sida hittar du våra senaste remissvar och remissyttranden till departement. 

Om du vill ta del av andra eller tidigare remissvar är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

2019

2019-09-16 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord

2019-08-12 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande till Justitiedepartementet över utkastet till lagrådsremissen Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade

2019-05-23 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande till Justitedepartementet över betänkandet Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

2019-03-22 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande till Justititiedepartementet över skrivelse från Statens medicinsk-etiska råd

2019-02-26 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över betänkandet Nya regler om faderskap och föräldraskap

2018

2018-10-05 | Yttrande | Socialdepartementet

Yttrande över betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld

2018-09-26 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över promemorian Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

2018-09-25 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över vissa frågor om barnpornografibrottet och om avskaffad preskription för allvarliga brott mot barn

2018-09-03 | Yttrande | Justitiedepartementet

Yttrande över premomorian Snabbare lagföring

2018-06-15  | Yttrande | Socialdepartementet

Yttrande över slutbetänkandet Framtidens biobanker

2018-05-02  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

2018-04-24  | Yttrande | Utbildningsdepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

2018-02-20  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

2017

2017-12-05  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet DS 2017:38 Livsstidsstraff för mord

2017-11-20  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

2017-10-27  | Yttrande | Justitiedepartementet
Betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

2017-10-06  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över departementspromemoria DS 2017:36 Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål

2017-08-30  | Yttrande | Socialdepartementet
Yttrande över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

2017-08-30  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

2017-07-17  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29)

2017-05-12  | Yttrande | Socialdepartementet
Betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)

2017-01-25  | Yttrande | Justitiedepartementet
Betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

2017-01-24 | Yttrande | Justitiedepartementet
Remiss av utkast till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

Kontakta Rättsmedicinalverket

  • Telefon:
  • 010-483 41 00
    Växel. Telefontid 9–16 vardagar.
  • E-post:
  • rmv@rmv.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.