mer

Remissvar

 

Rättsmedicinalverket svarar på remisser från departement, myndigheter och andra organisationer. På denna sida hittar du våra senaste remissvar och remissyttranden till departement. 

Om du vill ta del av andra eller tidigare remissvar är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter hittar du längre ned på sidan.

2018

2018-05-02  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över utkast till lagrådsremissen Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

2018-04-24  | Yttrande | Utbildningsdepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:104 Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård

2018-02-20  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:80 Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet

2017

2017-12-05  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet DS 2017:38 Livsstidsstraff för mord

2017-11-20  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet SOU 2017:74 Brottsdatalag – kompletterande lagstiftning

2017-10-27  | Yttrande | Justitiedepartementet
Betänkandet Villkorlig frigivning – förstärkta åtgärder mot återfall i brott (SOU 2017:61)

2017-08-30  | Yttrande | Socialdepartementet
Yttrande över delbetänkandet För dig och för alla (SOU 2017:40)

2017-08-30  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

2017-07-17  | Yttrande | Justitiedepartementet
Yttrande över betänkandet Brottsdatalag (SOU 2017:29)

2017-05-12  | Yttrande | Socialdepartementet
Betänkandet Klassificering av nya psykoaktiva substanser (SOU 2016:93)

2017-01-25  | Yttrande | Justitiedepartementet
Betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten (SOU 2016:60)

2017-01-24 | Yttrande | Justitiedepartementet
Remiss av utkast till lagrådsremiss Kroppsbesiktning i syfte att utreda ålder i brottmålsprocessen

Kontakta Rättsmedicinalverket

  • Telefon:
  • 010-483 41 00
    Telefontid 9–16 vardagar
  • E-post:
  • rmv@rmv.se

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.