mer

Beställa provtagningsmaterial sjukvård och socialtjänst

Här kan du som jobbar inom sjukvård och socialtjänst beställa provtagningsmaterial. Vid frågor ring 010-483 41 00

Ett provtagningsset för urin innehåller: 1 provrör, 1 transportpåse, 1 bägare med temperatursticka, streckkodsetiketter, 1 kuvert (gul). Levereras endast i förpackningar om 25 set.
Ett provtagningsset för blod innehåller: 2 blodrör, 2 transporthylsor, 1 kanyl, 1 hållare, streckkodsetiketter, 1 kuvert (gul). Levereras endast i förpackningar om 5 set.
Namn
Kundnummer hos RMV
Ert referensnummer, kostnadsställe eller motsvarande
Dit produkterna ska skickas. Inklusive postnummer och ort

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.