mer

Beställa provtagningsmaterial sjukvård och socialtjänst

Här kan du som jobbar inom sjukvård och socialtjänst beställa provtagningsmaterial. Vid frågor ring 010-483 41 00

25 set i varje förpackning: Innehåll: 1 provrör, 1 transportpåse, 1 bägare med temperatursticka, streckkodsetiketter, 1 kuvert (gul). Artnr: RMV500. Pris: 28kr/set, 700 kr per förpackning
5 set i varje förpackning: Innehåll: 2 blodrör, 2 transporthylsor, 1 kanyl, 1 hållare, streckkodsetiketter, 1 kuvert (gul) 5 set per förpackning. Artnr. RMV510. Pris 28 kr/set, 140 kr per förpackning
Namn
Kundnummer hos RMV
Ert referensnummer, kostnadsställe eller motsvarande
Dit produkterna ska skickas. Inklusive postnummer och ort

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.