Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Mörkhårig kvinna i gröna kläder framför skåp i rostfritt stål i bårhus.
Foto: Veronica Kindblad
mer

För polis och sjukvård: Riktlinjer vid organdonation

När en organdonation blir aktuell i samband med ett dödsfall som har polisanmälts, eller kommer att polisanmälas, ska donationsingreppet inte genomföras innan en rättsläkare har kontaktats. Ett donationsingrepp i en kropp får inte genomföras om det kan äventyra resultatet av obduktionen. I dessa fall ska polis alltid konsultera en rättsläkare innan det fattas beslut om organdonation.

Läkare har skyldighet att polisanmäla vissa typer av dödsfall. Det kan bland annat handla om en person som avlider oväntat och där tidigare sjukdomsbild saknas. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd vid dödsfall beskrivs vilka olika typer av dödsfall som ska polisanmälas. När läkaren har polisanmält dödsfallet tas beslut om en rättsmedicinsk obduktion ska genomföras.

Kontaktvägar vid organdonation i samband med ett dödsfall som har polisanmälts, eller kommer att polisanmälas

Organdonation i samband med polisanmälan

När en organdonation blir aktuell i samband med ett dödsfall som har polisanmälts, eller kommer att polisanmälas, ska donationsingreppet inte genomföras innan polisen har kontaktat en rättsläkare. Det kan till exempel handla om en patient som utvecklat total hjärninfarkt medan hen får respiratorvård och samtidigt är en potentiell organdonator. Om förutsättningarna är sådana som beskrivs i Socialstyrelsens föreskrifter ska läkare polisanmäla dödsfallet.

Polisens ansvar

När läkare har polisanmält dödsfallet kontaktar ansvarig polis rättsmedicinsk enhet för att konsultera rättsläkare. Rättsläkarens funktion är att upplysa polisen i vilken utsträckning organdonationsingreppet kan komma att påverka resultatet av det rättsmedicinska utlåtandet. Utifrån detta ger rättsläkaren vägledning om donationsingreppet är lämpligt eller inte. Ibland behövs ytterligare medicinsk information och rättsläkaren kontaktar då sjukvården direkt. När polis och rättsläkare stämt av och polisen fattat sitt beslut i frågan återkopplar de till sjukvården. Det är polisens ansvar att lämna ett ställningstagande kring huruvida organdonationen ska genomföras.

Rättsmedicinalverket genomför inte organdonationer

Det är sjukvården som ansvarar för att genomföra organdonationer. Vårt uppdrag är enbart att konsultera och vägleda polisen i de fall en potentiell organdonator behöver genomgå en rättsmedicinsk obduktion.

Vävnadsdonation

Till skillnad från organ behöver inte vävnader vara försörjda med syresatt blod när de tas tillvara, vilket innebär att vävnadsdonation är möjlig även när andning och blodcirkulation har upphört. I samband med en rättsmedicinsk obduktion är det därför möjligt att tillvarata vävnad för donation. Rättsmedicinalverkets medarbetare är delaktiga i processen kring vävnadsdonation i de fall verksamheten tillåter det. Det innebär att det rättsvårdande uppdraget alltid har företräde. Om resultatet av den rättsmedicinska undersökningen äventyras genom ett ingrepp för vävnadsdonation så får ingreppet inte genomföras.

Den avlidnes vilja är avgörande

När en organ- eller vävnadsdonation blir aktuell är den avlidnes vilja avgörande. Närstående tillfrågas alltid i donationsutredningen för att efterhöra den avlidnes vilja till att donera. En person kan i donationsregistret ha lämnat sitt samtycke till att donera organ och vävnader. Om personen inte är med i donationsregistret får de närstående tolka den avlidnes inställning till donation.