Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Sekretess

Bestämmelserna om allmänna handlingar finns i tryckfrihetsförordningen (1949:105) och regler om sekretess i Rättsmedicinalverkets verksamhet finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Uppgifter om personer i ärenden inom rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri omfattas normalt av sekretess enligt 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Regeln innebär att det råder en s.k. presumtion om sekretess för sådana uppgifter.

Rättsmedicinalverket kan i samband med att myndigheten utför vissa undersökningar hämta in uppgifter från andra myndigheter som skyddas av sekretess där, med stöd av sekretessbrytande bestämmelser i lagstiftningen.

Rättsmedicinalverket och dess anställda får inte lämna ut sekretesskyddade uppgifter till allmänheten eller media. Sekretessen gäller dock inte gentemot den myndighet som gett Rättsmedicinalverket uppdraget att utföra en undersökning, t.ex. Polismyndigheten eller domstolen, eller i vissa fall gentemot en annan myndighet som har rätt att få ut uppgifter med stöd av sekretessbrytande bestämmelse i lagstiftningen.