Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Yttrande över premomoria försöksprojekt Snabbförfarande i brottmål DS: 2017:36

Datum: 171006

Diarienummer: X17-90832

Till: Justitiedepartementet

Rättsmedicinalverket (RMV) har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss och ställer sig positiv till de förslag som förs fram.

Förslaget innebär att Rättsmedicinalverket ska kunna lämna analysbesked snabbare än vad som görs idag. Om fler narkotikaklassade substanser ska verifieras, kommer analysen att ta längre tid. Det är därför viktigt att polisens begäran endast omfattar de substanser som kan vara aktuella i ärendet. Rättsmedicinalverket räknar med att kunna lämna analysbesked inom två veckor.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Monica Rodrigo. Chefsjuristen Anton Svensson har deltagit i beredningen och verksjuristen Maria Thulin har varit föredragande.

Läs mer på regeringens webbplats