Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättskemi-provrör för drogtest
mer

Fentanylanaloger är svårdoserade och potenta

Forskare vid Rättsmedicinalverket har tagit fram analysmetoder som gör det möjligt att i ett vanligt blodprov spåra och undersöka nätdrogernas farlighet och hur många dödsfall som går att koppla till nätdroger. Under 2017 har många dött av förgiftning på grund av fentanylanaloger.

Effekten av att ta fentanyl och fentanylanaloger är densamma som att ta heroin. Det har en dämpande effekt på det centrala nervsystemet. Men bieffekterna kan vara stora. Långsammare andning och hjärtfrekvens och sjunkande blodtryck och kroppstemperatur. I slutändan gör det att en överdos kan leda till andningsdepression och döden.
Fentanyler och andra nätdroger kan också ha andra allvarliga effekter som tillfälliga andningsstopp, krampanfall och panikattacker. Robert Kronstrand, adjungerad professor i forensisk toxikologi och toxikolog vid RMV har under en längre tid följt utvecklingen av dödsfall relaterat till nätdroger.

– Ett stort problem med nätdroger är att de ofta säljs i stora förpackningar och på så sätt gör det lätt att överdosera. Inte så sällan är det också annat innehåll i förpackningen än vad brukaren har trott, säger Robert Kronstrand.

Svårdoserat även för vana missbrukare

De senaste årens kraftiga ökning av dödsfall på grund av nätdroger har i de flesta fall orsakats av fentanylanaloger. Drogen finns i hela landet då den enkelt distribueras med post. De som dör av nätdrogerna är ofta runt 30 år, har ofta ett känt missbruk och dör i hemmet efter att ha tagit drogen själv.

– I minst 70% av fallen ser vi att det finns ett omnämnt missbruk, och det handlar nästan uteslutande om män, säger Robert Kronstrand.

– Det handlar om väldigt potenta och svårdoserade ämnen, i vissa falla kan två mikrogram leda till förgiftning och döden.

Kemiska strukturen ändras för att undgå narkotikaklassning

Insatsen för brukaren är hög och de senaste åren har nya dödsfall på grund av nätdroger upptäckts med allt tätare intervall. Samtidigt anpassar sig tillverkarna efter ny lagstiftning. Den kemiska strukturen för en olaglig substans kan ändras så att den plötsligt inte längre omfattas av narkotikalagstiftningen.

Det kommer hela tiden nya preparat och RMV:s rättskemiska laboratorium arbetar ständigt för att hitta referenssubstanser och kunna avgöra exakt vilken substans som förekommer i ett dödsfall.

– Effekterna av att manipulera ett ämne går inte att förutse och en ny drog kan bli extra svårdoserad, giftig och farlig. Det är omöjligt att veta vad som kan vara nästa drog och hur den kommer att fungera.