Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Adam Staadig

Adam Staadig, rättsgenetik

mer

Vad handlar din forskning om kortfattat?

Min forskning handlar om att undersöka nya och fler platser (markörer) på DNA-molekylen. Syftet är att öka känsligheten i våra analyser, d.v.s. kunna få fram en tillräckligt informativ DNA-profil från en låg mängd eller nedbrutet DNA. Dessutom vill vi få ut mer information från DNAt för att kunna lösa mer avlägsna släktskap.

Hur kan resultaten från din forskning användas i verksamheten?

Min forskning kommer förhoppningsvis att kunna leda till nya metoder som kan implementeras i verksamheten. Med dessa metoder kommer vi förhoppningsvis att kunna lösa fall som med dagens metoder är olösta. Det kan handla om identifieringsärenden där provet är av så dålig kvalitet att ingen DNA-profil kan fås med dagens teknik. Dessutom tror vi att vi kommer kunna lösa mer avlägsna släktskap.

Var befinner du dig tidsmässigt/när ska du vara klar?

Jag doktorerar på 50 % och andra halvan ägnar jag åt rutinarbetet. Jag har kommit ungefär halvvägs nu och planerar för mitt halvtidsseminarium under hösten.

Vad är den största utmaningen i din forskning?

Till mitt projekt samlar jag in blodprover via blodcentraler och sjukvården för att undersöka olika DNA varianters förekomst i en svensk population. P.g.a. pandemin och belastningen på sjukvården har det dock varit väldigt svårt att få in prover. Vi har dock kunnat planera om och genomföra andra studier under tiden.​

Vad är det roligast med att forska?

Det är väldigt inspirerande att vara med och utveckla verksamheten. Min forskning är dessutom väldigt verksamhetsnära och jag tycker om att kunna se möjligheten och nyttan med resultatet i verksamheten. Det gör att forskningen blir mer konkret och forskningsresultatet kan ganska snabbt leda till implementering av nya metoder som kan användas för att lösa riktiga ärenden.​