Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

TIllgänglighetsredogörelse för rmv.se

Rättsmedicinalverket står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur rmv.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi strävar efter att rmv.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel som används. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från rmv.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan.

Meddela oss om du anser att visst innehåll inte är tillgängligt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning på deras webbplats och påtala eventuell brister.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Webbplatsens brister

Innehåll på rmv.se som inte är tillgängligt beskrivs nedan:

  • 1.1 Beskriv med text allt innehåll som inte är text
  • 2.1 Erbjud alternativ om en inspelning enbart består av ljud eller video
  • 2.3 Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
  • 1.2.5 Syntolka videoinspelningar
  • 4.1.2 & 1.3.1 Det finns inmatningsfält som saknar beskrivning

Hur vi testat webbplatsen

https://www.rmv.se/ har granskats och uppdaterats enligt WCAG-kriterier på nivå A och AA. Sidan har testats internt samt av diverse tillgänglighetsverktyg.

  • Senaste bedömningen gjordes den 12-12-2022.
  • Webbplatsen publicerades 2016.
  • Redogörelsen uppdaterades senast den 10-03-2023.