Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
graf
Foto: JKF PHOTO
mer

Forskning och statistik

Enligt Förordning (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket ska RMV särskilt ansvara för utvecklingsarbete, forskning och stöd åt forskning av betydelse för verksamheten. RMV har en särställning som enda nationella aktör inom sina verksamhetsområden och genom det ett ansvar att bidra till kunskapsuppbyggnaden inom myndighetens ämnesområden rättsgenetik, rättskemi, rättsmedicin och rättspsykiatri. Det övergripande målet med forskningen är att ta fram resultat som utvecklar kvaliteten i verksamheten och säkerställer en fortsatt hög kompetens inom myndigheten.

RMV:s forskning syftar särskilt till att

Säkra det vetenskapliga underlaget för RMV:s viktigaste frågeställningar

Säkra ett vetenskapligt förhållningssätt i undersökningar, bedömningar och utlåtanden

Säkra RMV:s behov av forskarutbildade medarbetare