Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Man i läkarrock med visir för ansiktet
Foto: JKF PHOTO

Rättsmedicin

mer

Vårt huvudsakliga uppdrag är att genomföra rättsmedicinska obduktioner samt utfärda rättsintyg på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol. Utöver obduktioner och rättsintyg bistår vi även med identifiering av avlidna och vid fyndplatsundersökningar.

Vi utför cirka 6 000 rättsmedicinska obduktioner varje år där syftet är att utesluta brott och fastställa dödsorsaken. Den läkare som konstaterar dödsfallet ska avgöra om det finns skäl för en rättsmedicinsk obduktion och i så fall göra en polisanmälan. Dit hör fall som till exempel mord, självmord, olyckor eller oväntade dödsfall. Polisen begär därefter en rättsmedicinsk obduktion.

 

Rättsintyg

Vid våld- och sexualbrott uppstår många gånger skador på såväl brottsoffret som på misstänkt gärningsperson. Våra rättsläkare dokumenterar skadorna och skriver utlåtande, ett så kallat rättsintyg, över hur och när skadorna uppstått. Rättsintyget blir en del av förundersökningen och kan användas som underlag vid en domstolsförhandling.

Identifiering av avlidna

Vår verksamhet bistår även med identifiering av avlidna och vid fyndplatsundersökningar som görs i samband med polisens kriminaltekniker. Vi utför även medicinska åldersbedömningar på uppdrag av Migrationsverket och domstol.

Den rättsmedicinska verksamheten håller hög kvalitet och de rättsmedicinska obduktionerna är ackrediterad av det statliga kontrollorganet Swedac.