Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
mer

Regeringsuppdrag

Rättsmedicinalverket medverkar i ett antal regeringsuppdrag tillsammans med andra statliga myndigheter. Här beskrivs uppdragen och när de ska vara rapporterade.

Nationell strategi inom psykisk hälsa och suicidprevention

Uppdragets innehåll: Att lämna in underlag till en nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2023.
Läs mer om uppdraget

Statistik över dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar

Uppdragets innehåll: Att sammanställa, analysera och presentera statistik avseende dödsfall till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftningar. Myndigheterna ska ta fram en gemensam rapport med grundläggande fakta inom området. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022.
Läs mer om uppdraget

Att stödja genomförandet av ANDTS-strategin

Uppdragets innehåll: Dela kunskap och erfarenheter som är relevanta för genomförandet av den förnyade strategin för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021–2025. Uppdraget ska redovisas senast 1 maj 2022 och sedan årligen fram till 2026.
Läs mer om uppdraget

Snabbare lagföring i brottmål

Uppdragets innehåll: Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som ska från 1 januari 2022 byggas ut ytterligare i övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm.
Läs mer om uppdraget

Uppdrag att förebygga och bekämpa könsstympning av flickor och kvinnor

Uppdragets innehåll: Myndigheterna ska gemensamt arbeta för att flickor/kvinnor som utsatts för könsstympning ska få ett gott bemötande och ska ha tillgång till god vård baserad på bästa möjliga kunskap, utifrån sin egen livssituation och sina egna behov.  Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2022.
Läs mer om uppdraget