Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
Rättsläkare undersöker person för att utfärda rättsintyg
Foto: JKF PHOTO
mer

För berörd: Rättsintyg

Ett rättsintyg är ett dokument där en rättsläkare uttalar sig om en persons skador, oftast i samband med ett misstänkt brott. Rättsintyget baseras på en undersökning eller på journalhandlingar från sjukvården. Här kan du som målsägande eller misstänkt gärningsperson läsa mer om hur undersökningen går till.

I rättsintyget beskrivs personens skador – hur de har uppkommit, hur allvarliga de är, skadornas ålder eller andra frågor som polisen kan ha. Rättsintyget är antingen baserat på en rättsmedicinsk kroppsundersökning (målsägande), kroppsbesiktning (misstänkt gärningsperson) eller på journalhandlingar från sjukvården. Intyget är en del av bevismaterialet i ett brottmål och är ofta ett viktigt underlag i förundersökningen.

Så går undersökningen till

Vid en kroppsundersökning eller kroppsbesiktning tittar en rättsläkare på hela kroppsytan och fotograferar eventuella skador eller andra fynd. Läkaren sammanställer fynden och gör en bedömning i form av ett rättsintyg. Rättsintyget lämnas till polisen. Ibland tas prov för DNA-analys. På misstänkta gärningspersoner kan blod- och urinprov tas för rättskemisk analys.

Kroppsundersökning för målsägande

En kroppsundersökning för dig som målsägande – ett misstänkt brottsoffer – är frivillig. Om målsägande är under 18 år måste båda vårdnadshavarna ge sitt samtycke. Om en vårdnadshavare är misstänkt för brottet utses en särskild företrädare som lämnar samtycke åt barnet.

Kroppsbesiktning för misstänkt gärningsperson

Kroppsbesiktning är inte frivilligt om du är misstänkt för ett brott som kan ge fängelse. Du kan alltså inte vägra.

Vanliga frågor och svar

Jag har varit hos er på kroppsundersökning och vill ha en kopia på rättsintyget, var får jag det?
Du ska vända dig till polisen.

Jag är målsägande och har varit på sjukhus för mina skador. Nu vill polisen inhämta journalhandlingarna och se till att ett rättsintyg utfärdas. Kan de göra det utan mitt samtycke?
Ja, om det gäller ett brott som kan ge minst ett års fängelse.

Jag har blivit misshandlad och vill ha bevis på det, kan jag komma till er för att få ett rättsintyg?
Det är polis, åklagare och domstol som kan begära rättsintyg av oss. Polisen bokar tid för undersökning. Vi rekommenderar att du vänder dig till polisen. Du kan även gå till en akutmottagning eller vårdcentral och få skadorna dokumenterade, så kan polisen hämta ut rättsintyg i efterhand om det skulle bli aktuellt.