Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
rmv-rättskemi-kvinnlig personal med headset

För polis: Begär analys i urin och blod

mer

Här kan du som jobbar inom polisen läsa om hur du beställer analyser av oss och hur processen ser ut.

Vi utför analyser av alkohol, narkotika och läkemedel i biologiskt material som till exempel blod, urin och hår.

1. Provtagning

Rättskemis verksamhet omfattas inte av provtagning. De provtagningsset som ska användas beställs genom polisens eget beställningssystem.

Det finns ett set för urinprover (RMV102) och ett set för blodprover (RMV202). Provtagningsanvisning finns i provtagningsasken.


2. Analysbegäran

Analysbegäran registreras i Durtvå och skickas elektroniskt till RMV.

Högsta brottsmisstanke styr val av analysbegäran.

Om analysbegäran inte går att registrera i Durtvå används blankett från polisens formulärportal.
Ringa narkotikabrott, eget bruk – PM 420.4
Rattfylleri/sjöfylleri (alkohol/droger) – PM 411.2
Övriga brott – våldsbrott, sexualbrott, doping m.m. – PM 420.5


3. Skicka in prov och analysbegäran

Analysbegäran skickas via Durtvå. Har analysbegäran skett på blankett läggs analysbegäran tillsammans med proverna i kuvertet.

Förvaring och transport

Prov ska förvaras i kyla fram till dess att provet skickas till rättskemi.

Lägg alltid provröret i medföljande emballage innan det stoppas i ytterkuvertet.

Prov skickas i rumstemperatur men bör postas så att det kommer till laboratoriet nästkommande dag. Undvik därför att skicka provet på fredagar eller annan dag innan helg. Lämna alltid försändelsen till ett postombud.

4. Provresultat

Provsvaret skickas elektroniskt tillbaka in i Durtvå. Om analysbegäran sker via protokoll kommer provresultatet som brev.

Kontakta rättskemi angående ett färdigt eller pågående ärende

Jobbar du inom polisen, tullen eller kustbevakningen och har frågor kring ett ärende eller analysresultat
kan du kontakta oss via telefonnumren nedan.

Förfrågningar om ärendets status och förtursanmälan.
Telefon: 010-483 41 26
Telefontid 9-11 och 13-15 vardagar

Tolkning av analysresultat och begäran om yttrande.
Telefon: 010-483 41 38
Telefontid 9-15 vardagar