Hoppa till innehåll Hoppa till sidfoten
På rättspsykiatrisk undersökningsenhet
Foto: JKF PHOTO
mer

För domstol: Begär rättspsykiatrisk undersökning

Här finns information för dig som jobbar inom domstol och vill begära en rättspsykiatrisk undersökning.

1. Ring och lämna en förhandsanmälan

När du ringer och lämnar en förhandsanmälan behöver vi få följande uppgifter:

 • Är den misstänkte häktad eller på fri fot?
 • Var befinner sig den misstänkte? Häkte eller annan vistelseadress?(t.ex. ev. vårdinrättning)
 • Namn och personnummer/samordningsnummer?
 • Bostadsort?
 • Brott som den ska undersöktas misstänks för?
 • Har det gjorts en § 7-undersökning i målet?
 • Finns tolkbehov, och i så fall, i vilket språk?
 • Finns datum för fortsatt huvudförhandling?
 • Skickar ni kopior som kan makuleras när utredningen är klar eller originalhandlingar som ska returneras?

Handlingar från domstolen som vi behöver:

 • Ett förordnande (som antingen stämmer med beslutsprotokollet alternativt hänvisar till beslutsprotokollet)
  Det får gärna stå i förordnandet om domstolen skickar kopior eller originalhandlingar.

Att det i beslutsprotokollet framgår att:

 • det ska göras en RPU.
 • det finns erkännande eller övertygande bevisning och för vilka gärningar.
 • domstolens frågeställningar.
 • Stämningsansökan
 • Belastningsregisterutdrag
 • Häktningsprotokoll från första häktningen. Protokoll för omhäktningsförhandlingar behövs ej.
 • Förundersökningshandlingar/HäktningsPM
 • Frivårdsyttranden
 • Om ni skickar kopior som kan makuleras när undersökningen är klar eller om alla handlingar ska returneras.

2. Skicka in beställning (förordnande) och övriga handlingar till oss

Skicka gärna in beställningen så fort som möjligt.

Kontakta rättspsykiatri

Rättsmedicinalverkets två rättspsykiatriska undersökningsenheter finns i Göteborg och Stockholm. Det finns även verksamhet i Umeå som drivs på entreprenad.

Kontakta rättspsykiatri


3. Undersökningen startar

När handlingarna har kommit till oss startar den rättspsykiatriska undersökningen. Vi ringer även till er och meddelar när undersökningen kommer att vara färdig.

Undersökningstid för rättspsykiatrisk undersökning på häktad person är fyra veckor från det datum avdelningen tar emot domstolens handlingar.

Undersökningstid för rättspsykiatrisk undersökning på person på fri fot är sex veckor från det datum avdelningen tar emot domstolens handlingar. Expediering inom sex veckor förutsätter att den misstänkte följer utredningsteamets kallelser och medverkar i utredningen.


4. Vi skickar utlåtande

Vi skickar utlåtandet till domstol på avtalat datum.