Medarbetare på rättskemiska laboratoriet
Foto: JKF PHOTO
mer

Alkohol-, narkotika- och läkemedelsanalyser

Kontakta rättskemi angående ett färdigt eller pågående ärende

Förfrågningar om ärendets status och förtursanmälan.
Telefon: 010-483 41 26

Tolkning av analysresultat och begäran om yttrande.
Telefon: 010-483 41 38

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats.